تبیان، دستیار زندگی
امروز با ظهور پدیده های جدید و رشد فناوری ها و استفاده از آنها در محیط زندگی ما انسان ها، حق الناس های جدیدی هم به وجود آمده اند که گاهی شاید به دلیل بی دقتی و به صورت سهوی ما هم دچار آن می شویم. در نگاه اول این گونه حوادث ساده و بی ضرر به نظر می رسند ام
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه جولایی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حق الناس هایی مدرن

امروز با ظهور پدیده های جدید و رشد فناوری ها و استفاده از آنها در محیط زندگی ما انسان ها،  حق الناس های جدیدی هم به وجود آمده اند که گاهی شاید به دلیل بی دقتی و به صورت سهوی ما هم دچار آن می شویم. در نگاه اول این گونه حوادث ساده و بی ضرر به نظر می رسند اما با کمی دقت متوجه می شویم که حقی از سایرین ضایع کرده ایم. ببینید قهرمان داستان ما چه می کند؟

سمیه جولایی - بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان
حق الناس های مدرن


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.