تبیان، دستیار زندگی
گاز طبیعی و دی اکسید کربن در فشارهای متفاوت به مجتمع وارد شده و هر یک در کمپرسورهای گریز از مرکز جداگانه ای تا فشار مورد نظر فرآیند، متراکم شده ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فرایند تولید متانول (1)

فرایند تولید متانول (1)

متانول با فرمول شیمیایی CH3OHالکلی از نوع اول بوده و وجود پیوندهای قوی C-H و O-H و همچنین گروه OH، نقش متمایزی به این ماده شیمیایی داده است. به دلیل اینکه این ماده قبلاً از تقطیر چوب بدست می آمد به آن الکل چوب نیز می گویند. متانول مایعی بی رنگ، شفاف، سمی، فرار و با قابلیت اشتعال بسیار بالا است. جرم مولکولی این ماده gr/mol 32، وزن مخصوص آن در دمای 25 درجه سانتیگراد حدود 0/787  gr/cm3 نقطه جوش آن 64/7 درجه سانتیگراد و نقطه انجماد آن حدود 98- درجه سانتیگراد است.

فرآیند تولید متانول

فرآیند تولید متانول شامل 7 مرحله اصلی، به شرح زیر می باشد :

1- آماده سازی خوراك

2- تولید گاز سنتز

3- تراکم گاز سنتز

4- سنتز متانول

5- تصفیه متانول

6- سیستم بخار و کندانس

7- ذخیره سازی و بارگیری

1- واحد آماده سازی خوراك

گاز طبیعی و دی اکسید کربن در فشارهای متفاوت به مجتمع وارد شده و هر یک در کمپرسورهای گریز از مرکز جداگانه ای تا فشار مورد نظر فرآیند، متراکم شده و مخلوط می گردند. این واحد شامل سیستم های متراکم کننده و تصفیه گازهای خوراك به شرح زیر می باشد.

1-1- تراکم گاز طبیعی: گاز طبیعی طی دو مرحله در کمپرسور گاز طبیعی از فشار 4/11 بار تا فشار 45 بار متراکم می گردد. سیستم تراکم گاز طبیعی شامل کمپرسور، خنک کننده میانی و مخازن آبگیری است. نیروی محرکه کمپرسورگاز طبیعی با توربین تأمین می گردد.

2-1- تراکم دی اکسید کربن:  دی اکسید کربن تولیدی در واحد الفین با فشار اتمسفریک به واحد وارد می شود. برای متراکم کردن این گاز تا فشار 45 بار، از یک کمپرسور 3 مرحله ای استفاده می شود. سیستم تراکم CO2 دربرگیرنده  کمپرسور، خنک کننده های میانی، ظروف آبگیری و خنک کننده گاز برگشتی می باشد. نیروی محرکه کمپرسور با توربین بخار تأمین می گردد.

3-1- تصفیه گاز خوراك: گاز طبیعی و دی اکسید کربن پس از هم فشارسازی تا 45 بار مخلوط شده و به منظور حذف ناخالصی های موجود که عمدتاً شامل هیدروژن سولفوره، ترکیبات آلی گوگردی و ترکیبات آلی کلره می باشد، پس از گرم شدن در قسمت بازیافت حرارت ریفرمر اول و رسیدن به دمای 350 درجه سانتیگراد، به ترتیب به راکتور هیدرو وارد می شوند. H2S دی سولفوریزاسیون، راکتورهای دی کلریناسیون و راکتورهای جذب در راکتور هیدرو دی سولفوریزاسیون در مجاورت کاتالیست کبالت/مولیبدن، ترکیبات آلی گوگردی و کلره به ترتیب موجود در گازهای خروجی از این مرحله با عبور از راکتورهای HCL .

تبدیل می شوند HCL و H2S به به راکتورهای گوگردزدایی که حاوی H2S دی کلریناسیون جذب کاتالیست سدیم آلومینات شده و به منظور جذب می باشد، هدایت می گردد. گاز خروجی از راکتورهای گوگردزدایی دو شاخه شده که قسمت عمده آن ZnO کاتالیست به سیستم اشباع سازی و مابقی به ریفرمینگ ثانویه هدایت می شود.

مرکز یادگیری سایت تبیان - گردآوری و تنظیم:مرجان سلیمانیان

فرایند تولید متانول (2)