تبیان، دستیار زندگی
خانم مربی میگه زین یه توپ گرده توپی که ادائم داره توپی كه دائم داره دور خودش میگرده دور خودش می گرده... یه توپ گرد و بزرگ زمین كه میگن، اینه
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زمین ما

زمین یه توپه گرده

زمین یه توپه گرده

خانم مربی میگه:

                                                                زمین یه توپ گرده!

     توپی که دائم داره          

                                                              دور خودش می گرده

       یه توپ گرد و بزرگ

                                                               «زمین» كه میگن، اینه

    به قول خانم  ما

                                                                     این كره زمینه

این توپ خیلی بزرگ

                                                                   دره و دریا داره

    زمستون و تابستون

                                                                     بهار زیبا داره

       خانم رو تخته سیاه 

                                                                  عكس زمینو كشید

     یا سر من گیج می رفت

                                                                 یا كه اونم می چرخید

         

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.