تبیان، دستیار زندگی
آموزش ساختن یک سر مدادی منگوله ای زیبا برای بچه ها.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کاردستی سرمدادی های منگوله ای

کاردستی سرمدادی های منگوله ای

 آموزش ساختن یک سر مدادی منگوله ای زیبا برای بچه ها.

وسایل مورد نیاز:

خودکار/مداد

نوارهای پارچه ای

 چسپ حرارتی

 نخ و سوزن

 قیچی 

کاردستی سرمدادی های منگوله ای

 برای هر خودکار/مداد یک نوار 9*33 سانتی متری و یک نوار 2*33 سانتی متری نیاز دارید.

کاردستی سرمدادی های منگوله ای

 آموزش درست کردن سرمدادی

نوارهای پهن را از وسط تا کرده و اتو بزنید. به آن ها برای ساخت منگوله نیاز داریم و از نوارهای باریک تر برای پیچیدن دور مداد استفاده خواهیم کرد.
 با استفاده از چسپ حرارتی نوار باریک را دور مداد خود بپیچید.
کاردستی سرمدادی های منگوله ای
کاردستی سرمدادی های منگوله ای
کاردستی سرمدادی های منگوله ای

حالا نوبت منگوله است.

 نوار پهن را از وسط تا کنید و روی آن را اتو بکشید. 

کاردستی سرمدادی های منگوله ای

 لبه ها را مانند شکل برش بزنید.

کاردستی سرمدادی های منگوله ای

 لبه تا شده را کوک بزنید و بعد نخ را بکشید.

کاردستی سرمدادی های منگوله ای

کاردستی سرمدادی های منگوله ای

نخ را گره بزنید و پایین آن را بدوزید

کاردستی سرمدادی های منگوله ای

کاردستی سرمدادی های منگوله ای

کار شما باید این گونه باشد.

کاردستی سرمدادی های منگوله ای

حالا انتهای منگوله را به سر مداد بچسپانید.

کاردستی سرمدادی های منگوله ای

می توانید با چسپاندن یک روبان دور محل چسپ آن را زیباتر کنید.

کاردستی سرمدادی های منگوله ای

منگوله را با دست پف دهید: مداد شما آماده است.

کاردستی سرمدادی های منگوله ای
کاردستی سرمدادی های منگوله ای

کانال کودک و نوجوان تبیان

koodak@tebyan.com

منبع: نی نی یاری

تهیه: فهیمه امرالله

شبکه کودک و نوجوان تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.