تبیان، دستیار زندگی
اگر اصولگرا به حق اصولگرا باشد مصداق حقیقی اصلاح طلبی است كه می داند چه باید بكند و اگر دم از اصلاحات زده می شود، به این معنا است كه ما با اصولی محكم می خواهیم مسیرتحولات اجتماعی را به سوی بهینه شدن طی كنیم و به نقاط روشن برسیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اصولگرایی باید به اصلاح طلبی منجر شود

اگر اصولگرا به حق اصولگرا باشد مصداق حقیقی اصلاح طلبی است كه می داند چه باید بكند و اگر دم از اصلاحات زده می شود، به این معنا است كه ما با اصولی محكم می خواهیم مسیرتحولات اجتماعی را به سوی بهینه شدن طی كنیم و به نقاط روشن برسیم.

بخش سیاست تبیان

دوزدوزانی

عباس دوزدوزانی در همایش اصلاح طلبان آذربایجان شرقی در تبریز افزود: اصول برای این است كه سلسله مباحث روشنی برای تحول در جامعه -در رابطه با نظام حاكم بر جامعه- داشته باشیم و بگوییم كه با این اصول می خواهیم از این نقطه به فرازی معین دست پیدا كنیم.
وی با تاكید بر اینكه آن فراز تحول بهینه اجتماعی است، گفت: اصول باید ما را به سوی تحولاتی كه ما آن را اصلاحات می نامیم، بیانگیزد و بر این اساس اصول اهمیت دارد.

اگر امروز پس از یک شكیبایی طولانی دم از اصلاح طلبی می زنیم برای این است كه می خواهیم آینده ای رو به رشد در جامعه داشته باشیم.

وی افزود: اگر اصولگرا به حق اصولگرا باشد مصداق حقیقی اصلاح طلبی است كه می داند چه باید بكند و اگر دم از اصلاحات زده می شود، به این معنا است كه ما با اصولی محكم می خواهیم مسیرتحولات اجتماعی را به سوی بهینه شدن طی كنیم و به نقاط روشن برسیم.
وی گفت: اصولگرایان توجهی به وضع خود و به ذهنیات و عقاید خود داشته باشند و ببیند كه آیا با اصولی كه تلقی می كنند می خواهند به تحولات بهینه اجتماعی نایل شوند یا خیر؟
وی افزود: اگر می خواهند كه حل است و ما غیر از آن چیزی نمی گوییم و اگر در قالب اصلاح طلبی حركت كرده ایم و امروز تنفسی به سوی آن فضا داریم به خاطر این است كه ضرورت تحولات اجتماعی را می دانیم و نمی خواهیم توقف كنیم یا به عقب برگریدم.
معنای اصلاح طلبی در واقع اصولگرایی منطقی، علمی و دقیق وصحیح است و یك اصلاح طلب بر اساس آموزه های دینی و حركت های صحیح می خواهد وضع اجتماعی را در بخش های معیوب، ترمیم كند.
وی ادامه داد : اگر امروز پس از یک شكیبایی طولانی بنر اصلاح طلبی می زنیم و دم از اصلاح طلبی می زنیم برای این است كه می خواهیم آینده ای رو به رشد در جامعه داشته باشیم. برای این است كه می خواهیم مجلسی به وجود بیاوریم كه به طور بالنده راه هایی برای نجات جامعه از ایستایی و ركود بیابد.


منبع : ایرنا

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .