تبیان، دستیار زندگی
از ستاد مشترک خبر دادند که باقیمانده گروه عملیات دلتا از فضای ایران خارج شده اند. ولی مهم ترین کار، یعنی چگونگی اعلام این خبر به ملت آمریکا باقی مانده بود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پشت پرده عملیات دلتا

از ستاد مشترک خبر دادند که باقیمانده گروه عملیات دلتا از فضای ایران خارج شده اند. ولی مهم ترین کار، یعنی چگونگی اعلام این خبر به ملت آمریکا باقی مانده بود.

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
عملیات دلتا

پنجشنبه 24 آوریل 1980

در طول روز به زحمت توانستم هیجان خود را پنهان کنم. هر زمان که به ساعتم می نگریستم سعی می کردم فکر کنم که «بکویث» و گروه دلتا در آن لحظه چه می کردند. با یادآوری هشدارهای نظامیان، رئیس جمهور به حق روی مخفی ماندن عملیات پافشاری می کرد. در اوایل هفته در دفتر بیضی، رئیس جمهور به زبیگ، جودی، والتر و من نصیحت کرده بود که برنامه های عادی خود را ادامه دهیم و هیچ کار غیر طبیعی که احتمالاً شک برمی انگیخت انجام ندهیم و به هیچکس چیزی نگوئیم. حتی به منشی های وفادارمان که از همه چیزهای مربوط به کارمان اطلاع دارند نیز چیزی در این رابطه نگوئیم.

من شروع به انجام کارهای عادی آن روز نمودم ولی النورمی دانست که چیزی در شرف وقوع بود. او چند بار از من پرسید «آیا حالتان خوب است؟ ناراحتی خاصی ندارید؟»

آن روز صبح به من اطلاع داده شد که گروه سیاست خارجی یک گردهمایی درباره کوشش های نجات خواهد داشت و کمی پیش از ساعت 12 رئیس جمهور از من خواست به دفتر بیضی بروم. او حتی گفت :«خبر نگران کننده ای دال بر اینکه چندین هلیکوپتر ما خراب شده، به دست من رسیده است»

- آیا از جزئیات چیزی می دانید؟

- «نه ولی هارولد ممکن است هنگام ناهار حرف بیشتری برای گفتن داشته باشد. دلیل اینکه من می خواستم شما را ببینم این نیست. موضوع این است که سای می خواهد استعفا بدهد.»

مبهوت شده بودم. هلیکوپترها خراب شده بودند و سای می خواست استعفا بدهد. این قابل هضم نبود.

رئیس جمهور گفت :«نمی خواهم در این باره به کسی چیزی بگویید. فقط به ماندیل گفته ام. هیچ کس دیگر چیزی نمی داند فکر کنید که چه می توانیم بکنیم.»
او بلند شد و به طرف اتاق کابینه یعنی جایی که ماندیل، ونس، برژینسکی و جودی منتظر بودند رفتیم. ما نشستیم و شروع به خوردن ساندویچ کردیم. براون گزارش داد که فقط شش هلیکوپتر به طرف کویر یک می رفتند. ما پرسشهایی داشتیم و هارولد به آرامی پاسخ می داد. اوگفت دستور داده شده بود که آنها به وسیله رادیو، خبری به ما ندهند. او اضافه کرد چون هیچ نشانه ای از آماده باش نظامی وجود نداشته، هلیکوپترها ممکن است به سادگی به دلیل مشکلات فنی خراب شده باشند و حمله می توانست با شش هلیکوپتر هم انجام شود.

تصور اینکه گروهی از داوطلبان نجات گروگان ها، خود جان باخته و در یک بیابان دور در آن سوی دنیا به خاک هلاک افتاده اند چون کابوسی بر فکر و روح من سنگینی می کرد

با خود گفتم خرابی هلیکوپترها می تواند به معنی مرگ یا برهم خوردن برنامه و آسیب رسیدن به نیروی دلتا باشد. وقتی ناهارمان تمام شد من و ماندیل به دفتر او رفتیم و هریک سعی کردیم به دیگری اطمینان خاطر بدهیم. او درست به اندازه من از شنیدن خبر نگران شده بود.

گردهمایی مبارزات انتخاباتی ما طبق معمول قرار بود در ساعت 30/16 در اتاق معاهدات برگزار شود. ما تازه داشتیم بحث را شروع می کردیم که زنگ تلفن به صدا درآمد. فیل وایز تلفن را جواب داد و رئیس جمهور را به پای تلفن فراخواند. من کارتر را نگاه می کردم و صورتش را می خواندم. او هیچ حرفی نزد ولی پس از آنکه تلفن را زمین گذاشت گفت :«شما همگی ادامه بدهید. من باید با عجله برای یک لحظه به دفتر بیضی بروم.» این را گفت و رفت.

ما به جلسه خود ادامه دادیم تا اینکه حدود ده دقیقه بعد تلفن دوباره به صدا درآمد. تلفنچی گفت :«رئیس جمهور می خواهد با شما صحبت کند آقای جوردن»

کارتر گفت :«می خواهم به اتفاق جودی و ماندیل بلافاصله به دفتر بیضی بیایید. سعی کنید شک به وجود نیاورید.

وقتی به دفتر بیضی رفتیم کار تر با حالتی پریشان در پشت میز دفتر کار خصوصی خود ایستاده بود و با برژینسکی صحبت می کرد. وقتی ما وارد شدیم، گفت: «خبر بدی برایتان دارم. باید ماموریت نجات را لغو کنیم!»
هر سه ما بهت زده شدیم و در آن لحظه هیچ یک نمی دانستیم چه باید بگوییم. کار تر ادامه داد: «دو هلی کوپتر به مقصد نرسیده و از شش هلی کوپتر باقیمانده یکی دچار نقص فنی شده است. با پنج هلی کوپتر هم نمی توان به موفقیت برنامه امیدوار بود.»

من گفتم: «نظر سرهنگ بکویث چیست؟»

کار تر گفت: «من با بکویث و ژنرال جونز و هارولد براون صحبت کردم. هر سه آن ها می گویند باید برنامه را لغو کنیم.»

در این موقع ونس و براون هم به جمع ما پیوستند. کار تر پشت میز خود نشست و چند ثانیه سکوت برقرار شد. هر کسی در درون خود به عاقبت کار می اندیشید و یارای سخن گفتن نداشت. این سکوت مرگبار را صدای زنگ تلفن شکست. کار تر گوشی را برداشت و گفت: «دیوید جونز چه خبر؟»

ما حرف های جونز را نمی شنیدیم، ولی حالت چهر کار تر و پریدگی رنگ او نشان می داد که خبرهای بدی می شنود. کار تر لحظه ای چشمانش را بست و در حالیکه به زحمت آب دهانش را قورت می داد، پرسید: «آیا کسی هم مرده است؟»... همه ما به دهان و چشمان او زل زده بودیم. چند ثانیه بعد کارترگفت: «می فهمم... می فهمم» و گوشی تلفن را گذاشت. هیچ کس سوالی نکرد تا اینکه خود کار تر پس از چند ثانیه سکوت گفت: «مصیبت تازه ای پیش آمده. یکی از هلی کوپتر ها به یک هواپیمای سی ۱۳۰ خورده و آتش گرفته و احتمالا چند نفری هم کشته شده اند...»

هیچ کس حرفی نزد... و جای سخن گفتن هم نبود. فقط صدای ونس بود که سکوت را شکست و او هم به گفتن این چند کلمه اکتفا کرد که «آقای رییس جمهور، من خیلی خیلی متاسفم...»

از اتاق کوچک دفتر خصوصی رییس جمهوری به اتاق کابینه رفتیم و در انتظار خبرهای تازه نشستیم. فوری ترین مساله این بود که بقیه افراد گروه سالم از ایران خارج شوند و پس از آن می بایست دربار آنچه باید به ملت آمریکا و کشورهای دوست و متحدمان و رهبران کنگره و خانواده های گروگان ها گفته شود تصمیم بگیریم.
تصور اینکه گروهی از داوطلبان نجات گروگان ها، خود جان باخته و در یک بیابان دور در آن سوی دنیا به خاک هلاک افتاده اند چون کابوسی بر فکر و روح من سنگینی می کرد. از اتاق کابینه بیرون آمدم تا کمی در هوای آزاد قسمت جنوبی کاخ قدم بزنم و افکار خود را منظم کنم، ولی هوای خفه و مرطوب بیرون بیشتر ناراحتم کرد. با حال تهوع به داخل کاخ برگشتم و به دستشویی خصوصی رییس جمهوری رفتم.

وقتی که به اتاق کابینه برگشتم هنوز حال عادی نداشتم. رییس جمهوری از براون می پرسید خبر کشته شدن مامورین عملیات را چگونه به اطلاع خانواده های آن ها خواهد رسانید. براون گفت این وظیفه معمولا به عهد منشی هاست. کار تر گشت: «من شخصا می خواهم به خانواده های آن ها تلفن کنم.» ولی براون اجازه خواست خود این کار را بکند و رییس جمهوری در فرصت دیگری از آن ها دلجویی نماید.

سرانجام از ستاد مشترک خبر دادند که باقیمانده گروه عملیات دلتا از فضای ایران خارج شده اند. تصمیمات لازم دربار تماس با متحدین آمریکا و رهبران کنگره و خانواده های گروگان ها گرفته شد، ولی مهم ترین کار، یعنی چگونگی اعلام این خبر به ملت آمریکا باقی مانده بود. کار تر در میان شگفتیِ همه از دوست قدیمی خود ونس که از ابتدا مخالف این عملیات بود (و در آن جمع فقط خود رییس جمهوری، ماندیل و من می دانستیم که تصمیم به استعفا گرفته است) خواست که پیش نویس پیام او را به ملت آمریکا تهیه کند. کار تر سپس به جودی پاول گفت نسخه ای از نطق پرزیدنت کندی را پس از شکست حمله به خلیج خوک ها در کوبا بیاورد تا در تهیه پیام او پس از این شکست مورد استفاده قرار گیرد.

آن شب تا ساعت سه و نیم بعد از نیمه شب در کاخ سفید بودم و وقتی که خسته و کوفته به خانه خود باز می گشتم از راننده ام حرفی شنیدم که در آن حال برایم تکان دهنده بود. او که خبرهای مربوط به عملیات نجات و شکست آن را شنیده بود گفت: «آقای جردن. خیلی از این کار رییس جمهوری خوشم آمد. بالاخره او نشان داد که عرضه دست زدن به یک کار شجاعانه را دارد!» گفتم: «بلی. اگر این ماموریت با موفقیت انجام می شد او یک قهرمان ملی بود، ولی حالا که شکست خورده تیرهای تهمت از هر سو به طرف او رها خواهد شد و دشمنان برچسب بی کفایتی و عدم پیش بینی و ناتوانی به او خواهند زد.»


منبع : مشرق