تبیان، دستیار زندگی
یک صدو هشتادو نهمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران، با موضوع « تفکر استراتژیک، روابط عمومی و بازی مارش ملو » برگزار می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برگزاری نشست تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

یک صدو هشتادو نهمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران، با موضوع « تفکر استراتژیک، روابط عمومی و بازی مارش ملو » برگزار می شود.

هومن بهلولی- روابط عمومی

انجمن روابط عمومی ایران

به گزارش روابط عمومی، یک صدو هشتادو نهمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران، با موضوع « تفکر استراتژیک، روابط عمومی و بازی مارش ملو » برگزار می شود.
سخنران این نشست: استاد "میرزا بابا مطهری نژاد" کارشناس ارشد ارتباطات و روابط عمومی، مدرس دانشگاه، عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن روابط عمومی ایران  خواهد بود.
حضور در این مراسم برای عموم آزاد است.

زمان برگزاری نشست: روز سه شنبه ۷ اردیبهشت ۹۵
 ساعت: ۱۷ الی ۱۹:۳۰
محل برگزاری: سالن اجتماعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
تهران: میدان آرژانتین ابتدای خیابان آفریقا روبروی درب غربی پارک سوار بیهقی