تبیان، دستیار زندگی
سروده عبدالمجید فرائی در وصف امیرالمؤمنین به مناسبت میلاد حضرت علی علیه السلام.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یاعلی توکیستی؟

سروده عبدالمجید فرائی در وصف امیرالمؤمنین به مناسبت میلاد حضرت علی علیه السلام.

بخش ادبیات تبیان
میلاد حضرت علی

یاعلی، تو کیستی؟ حق باتو نجوا می کند
حق تعالی، کارهای تو، تماشا می کند
بنده ای، از بندگان حضرت رب جلیل
لیک، آن حضرت مقام تو، معما می کند
با خلیل الله، درباطن، چه نجواکرده ای
با تبر، در بتکده، مشق تو لا می کند
جد والای تو، اسماعیل، با تو همصدا
هرچه را گوئی، به عشق و ناز، معنامی کند
در کلاس درس تو، اسحق و ابراهیم و نوح
مرده رازنده، به عشق تو، مسیحا می کند
حضرت موسی، به مکتب خانه ات، ره یافته
دانش والای خود، آن جا شکوفا می کند
یوسف صدیق را، از چاه بیرون می کشد
جبرئیل آنجا که برلب، ذکر مولا می کند
یاعلی تو کیستی ؟ کعبه شکافد سینه را
در اگر بسته شود، دروازه ای وا می کند
یا علی"ع" خیبرگشائی، از تو باشد معجزه
حضرت باریتعالی، با تو، سودا می کند
یاعلی"ع" تو در جهاد نفس، هم غالب شدی
هرچه شیطان هست، از نام تو پروامی کند
یا علی"ع" جانم فدای" عین و لام " نام تو
"یای" نامت، با دل عشا ق غوغا می کند
یاعلی، از کودکی ذکر "فرائی"بود و هست
هر زمان گفتم:علی، در جان تجلی می کند


منبع: ایسنا