تبیان، دستیار زندگی
شما هم حتما این انیمیشن را چند بار دیده اید اما اینبار با دید متفاوت بدان نگاه کنید تا متوجه خیانت مادرها بشوید!
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پشت صحنه خیانت های صورتی +فیلم

شما هم حتما این انیمیشن  را چند بار دیده اید اما  اینبار با دید متفاوت بدان نگاه کنید تا متوجه خیانت مادرها بشوید!

امیر رضوانی-بخش ارتباطات تبیان
خیانت های صورتی

خیلی از پدر و مادرها این روزها برای فرار از بچه ها! و رسیدن به کارهای مهمتر، فرزندان خود را به انیمیشن ها می سپارند. کودکان بی دفاع غرق در لذت از انیمیشن هایی می شوند که خیلی نرم به فکر و روح شان  شکل داده و آنها را با باورها و سبک زندگی  کمپانی هایی چون والت دیزنی آشنا می کنند که اثرات آن در زندگی آینده و آسیب های اجتماعی معلوم خواهد شد.
 انیمیشن، قدرت جادویی در تاثیر بر افکار کودک دارد که این روزها بزرگترها نیز مشتری های پر و پاقرص آنها هستند. خیلی از این انیمیشن ها ویژگی های کودکی را نمی فهمند و یا نمی خواهند بفهمند و قصد دارند خیلی زود او را وارد دنیای مادی بزرگ تر ها کنند- البته با ظرافت های کودکانه- و این شرایط را پدر و مادرهایی فراهم می کنند که بدون توجه به خط فکری و محتوایی این محصولات و قانون رده بندی سنی تماشا، فرزندان خود را پای کانال های کارتونی ماهواره و دی وی دی ها می نشانند.
شما هم احتمالا از کسانی هستید که این انیمیشن  را دیده اید و از دیدن آن در کنار کودک خود لذت برده اید اما اینبار از دید جدید  آن را تماشا کنید:

  • انیمیشنکارکرد انیمیشن در جنگ نرم