تبیان، دستیار زندگی
گرچه در همه جا و برای همه کس استعمال دخانیات ضرر دارد و ممنوع است، اما تجارت دخانیات برعکس استعمالش اتفاقا بسیار پرسود و پرفایده است. شاید به همین خاطر باشد که سیگار به همراه 2 تجارت مواد مخدر و اسلحه دارای بزرگ ترین مافیا در جهان است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقشه ی دشمن در مصرف سیگار در ایران

گرچه در همه جا و برای همه کس استعمال دخانیات ضرر دارد و ممنوع است، اما تجارت دخانیات برعکس استعمالش اتفاقا بسیار پرسود و پرفایده است. شاید به همین خاطر باشد که سیگار به همراه 2 تجارت مواد مخدر و اسلحه دارای بزرگ ترین مافیا در جهان است.

فرآوری : هدایتی بخش اقتصاد تبیان
سیگار

در سال 1394، معادل 121 میلیون دلار سیگار از کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، جمهوری کره، فدراسیون روسیه، هلند و ویتنام به ایران وارد شده است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی سامانه گمرک ایران، در سال 1394 کشور آلمان یکی از صادرکنندگان سیگار حاوی توتون بوده است. از این کشور معادل 13 هزار و 722 دلار «سیگار حاوی توتون»، به ایران وارد شده است.
از کشور امارات متحده عربی نیز معادل 17 هزار و 194 دلار «سیگار برگ» به کشور وارد شده است، همچنین از کشور امارات متحده عربی نیز «سیگار حاوی توتون» با ارزش 19 میلیون و 892 هزار و 757 دلار به ایران وارد شده است.
از کشور امارات متحده عربی محموله ای با عنوان «سایر سیگارها ازبدل توتون»، به ایران وارد شده است. این محموله معادل یک میلیون و 137 هزار و 206 دلار ارزش داشته است. ترکیه نیز یکی از صادرکنندگان «سیگار حاوی توتون» به ایران است، در سال 1394، از این کشور معادل 82 میلیون و 377 هزار دلار کالا به ایران وارد شده است.
جمهوری کره نیز از صادرکنندکان «سیگار حاوی توتون» به ایران است. در سال گذشته از جمهوری کره معادل 13 میلیون و 59 هزار دلار سیگار حاوی توتون به ایران وارد شده است. همچنین کشور سوئیس نیز از صادر کنندگان «سیگار حاوی توتون» به ایران است. در سال 1394، از این کشور معادل 257 دلار حاوی توتون به ایران وارد شده است.

از کشور امارات متحده عربی محموله ای با عنوان «سایر سیگارها ازبدل توتون»، به ایران وارد شده است. این محموله معادل یک میلیون و 137 هزار و 206 دلار ارزش داشته است. ترکیه نیز یکی از صادرکنندگان «سیگار حاوی توتون» به ایران است، در سال 1394، از این کشور معادل 82 میلیون و 377 هزار دلار کالا به ایران وارد شده است

فدراسیون روسیه نیز از صادرکنندگان «سیگار حاوی توتون» به ایران است. از این کشور معادل چهار میلیون و 597 هزار و 307 دلار «سیگار حاوی توتون» به ایران به ایران صادر شده است. هلند نیز در سال گذشته به ایران «سیگار حاوی توتون» صادر شده است. در سال گذشته از هلند محموله ای از سیگار حاوی توتون معادل 137 هزار و 461 دلار کالا به ایران وارد شده است. همچنین از هلند محموله ای به نام «سایر سیگارها ازبدل توتون»، به ارزش 46 هزار و 460 دلار وارد شده است.
از کشور ویتنام نیز «سیگار حاوی توتون»، به ایران وارد شده است. در سال گذشته از کشور ویتنام معادل 153 هزار و 873 دلار سیگار به ایران وارد شده است.
در سال 1394 در حالی 121 میلیون دلار سیگار از مجاری رسمی به کشور وارد شده است، که بر اساس برنامه پنجم توسعه تا انتهای سال 1394، می بایست واردات سیگار به ایران به صفر می رسید.
لذا با وجود این آمار سخنگوی وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که دشمنان ما برای مصرف سیگار در ایران برنامه دارند، گفت: در دوران تحریم شاهد ایجاد کارخانه های سیگارهای آمریکایی و انگلیسی در کشور بودیم.
دکتر ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر دریافت مالیات از خرده فروشی سیگار اشاره کرد و افزود: این مصوبه خوبی است که دولت هم موافق آن است و در صورت تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، دستاوردهای خوبی به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به وجود ۷.۷ میلیون نفر سیگاری در کشور، گفت: ۹۰ درصد موارد سرطان ریه و ۸۰ درصد سرطان ریه در زنان ناشی از مصرف سیگار است.
حریرچی به نقش سیگار در اقتصاد خانواده اشاره کرد و افزود: ۴۰ درصد هزینه خانواده ها صرف سیگار می شود.
سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام اینکه در بین کشورهای منطقه کمترین مالیات بر سیگار را دارد، گفت: مهمترین عامل کاهش مصرف سیگار در کشورهای مشابه ایران، افزایش مالیات بر خرده فروشی سیگار است.
وی با اشاره به اقدام کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر دریافت مالیات از خرده فروشی سیگار، افزود: بر اساس آنچه در این کمیسیون موافقت شده است، بابت هر نخ سیگار وطنی ۱۰ تومان، تولید مشترک ۳۵ تومان و سیگار وارداتی ۵۰ تومان مالیات اضافه شود.
حریرچی ادامه داد: اگر این اتفاق در صحن مجلس تصویب شود، بزرگترین اتفاق خوشایند در کاهش مصرف سیگار خواهد بود.


منابع: فرهنگ نیوز / ایسنا