تبیان، دستیار زندگی
نئودیمیم در فلز خاکی کمیاب قابل اشتعال نیز دیده می شود ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نئودیمیم(2)

نئودیمیم

نقش بیولوژیکی

نئودیمیم هیچگونه نقش بیولوژیکی ندارد.

پیدایش

نئودیمیم هرگز در طبیعت به صورت عنصر آزاد یافت نمی شود بلکه بیشتر در کانی هایی از قبیل شن مونازیت (Ce,La,Th,Nd,Y(PO4 و باستنوسیت (Ce,La,Th,Nd,Y(CO3)F) که حاوی مقادیر کمی از تمامی فلزات خاکی کمیاب هستند وجود دارد. نئودیمیم در فلز خاکی کمیاب قابل اشتعال نیز دیده می شود اما جدا نمودن آن از سایر عناصر قلیایی خاکی دشوار است.

نئودیمیم

ترکیبات

ترکیبات نئودیمیم عبارتند از:

  • فلوریدها :

* NdF3 

  • کلریدها :

* NdCl2-Ndcl3 

  • برمیدها :

* NdBr2-NdBr3 

  • یدیدها :

* NdI2-NdI3

نئودیمیم

  • اکسیدها :

* Nd2O3 

  • سولفیدها:

* NdS-Nd2S3 

  • سلنیدها :

* NdSe 

  • تلوریدها:

* NdTe2-Nd2Te3 

  • نیتریدها :

*  NdN

ایزوتوپ ها

نئودیمیم به طور طبیعی دارای 5 ایزوتوپ پایدارNd-142 ,Nd-143,Nd-145,Nd-146,Nd-148 که فراوان ترین آن ها نئودیمیم 142 ( فراوانی طبیعی 2/27%) و 2 ایزوتوپ پرتوزاد Nd144 وNd150 می باشد.

31 رادیوایزوتوپ هم برای این عنصر شناسایی شده که که پایدار ترین آن ها نئودیمیم 150 با نیمه عمر 19سال (E 1/1)، نئودیمیم 144 با نیمه عمر 15 سال ( E29/2) و نئودیمیم 147 با نیمه عمر 98/10 روز می باشند. مابقی ایزوتوپ های رادیواکتیو این عنصر دارای نیمه عمرهایی کمتر از 38/3 روز هستند که بیشتر نیمه عمری کمتر از 71 ثانیه دارند.

نئودیمیم همچنین دارای 4 حالت متا است که پایدارترین آن ها (نئودیمیم m139 ( t1/25.5 ساعت، نئودیمیم( m135 ( t1/2 5.5 دقیقه و نئودیمیم( m141 (t1/2 62 ثانیه هستند.

حالت فروپاشی اولیه قبل از فراوان ترین ایزوتوپ (نئودیمیم142) جذب الکترون و حالت فروپاشی پس از آن فروپاشی منفی بتا می باشد. محصول فروپاشی اولیه قبل از نئودیمیم 142 ایزوتوپ های Pr (پرازئودیمیم) و محصولات اولیه پس از آن ایزوتوپ های سرب می باشد.

هشدارها

نئودیمیم

تمامی ترکیبات نئودیمیم را باید شدیداً سمی به حساب آورد. به علاوه ترکیبات نئودیمیم موجب آسیب های چشم و پوست گشته و گرد این عنصر خطر انفجار و آتش زایی دارد.


مرکز یادگیری سایت تبیان - منبع: پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور
تنظیم: مریم فروزان کیا