تبیان، دستیار زندگی
عموما آنچه که از دلالی دختران، فساد و فحشا در میان مردم تصور می شود، شکل زیر زمینی و در دسترس نبودن است اما این روزها تنها با یک پیام چند کلمه ای در دایرکت های اینستاگرامی و پیام های تلگرامی باندهای فحشا به مزایده گذاشته می شوند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فاحشه خانه های مجازی در دسترس عموم

عموما آنچه که از دلالی دختران، فساد و فحشا در میان مردم تصور می شود، شکل زیر زمینی و در دسترس نبودن است اما این روزها تنها با یک پیام چند کلمه ای در دایرکت های اینستاگرامی و پیام های تلگرامی باندهای فحشا به مزایده گذاشته می شوند.

منصوره فراهانی-بخش اجتماعی تبیان
فاحشه‌خانه‌های مجازی

عموما آنچه که از دلالی دختران، فساد و فحشا در میان مردم تصور می شود، شکل زیر زمینی و در دسترس نبودن است. بسیاری از ما نمی توانیم تصور کنیم که در گوشه و کنار کشور، دخترانی هستند که تنها با یک پیام چند کلمه ای در دایرکت های اینستاگرامی و پیام های تلگرامی توسط باندهای فحشا به مزایده گذاشته می شوند.
اما در شرایط فعلی به مدد شبکه های مجازی رنگ و وارنگ بیش از هر زمان دیگری دستیابی به مراکز فساد و انجام کارهای غیر قانونی و غیر اخلاقی به آسانی میسر است.
از صفحات مجازی قوادان و دلالان فساد در شبکه های مختلف مانند فیس بوک و اینستاگرام گرفته تا تبلیغات پر آب و تاب باندهای فساد که این روزها با برچسب18 +، ورود افراد بی جنبه ممنوع و ... به صفحات جوک و سرگرمی پرطرفدار این شبکه ها و کانال های تلگرامی نیز نفوذ کرده اند. صفحاتی با هزاران عضو که به بهانه جوک، طنز، مد و فشن و سرگرمی مشتریان بسیاری را برای کاسبی افراد سودجو فراهم می کنند .

نامرئی شدن جرایم زیر سایه شبکه های مجازی

برای مبارزه با پدیده روسپی گری غیر از اجرای قانون، از یک طرف دولت باید راه های دیندارتر شدن مردم، ایجاد شغل های مناسب و وسائل ازدواج دائم را فراهم نماید و مبارزه با اعتیاد و بیکاری را سرلوحه کارهای خویش قرار دهد و از طرف دیگر والدین موظف هستند خانه را به محیطی امن برای فرزندان تبدیل کنند تا آنان در آرامش کامل به رشد فکری و جسمی مناسب برسند

دستیابی به این صفحات برای همه افراد از هر جنس و گروه سنی و طبقه اجتماعی تنها با تاچ صفحه گوشی ممکن است. به گونه ای که این مساله، عملا فعالیت این باندهای فساد را به امری در حال رشد و نامرئی تبدیل کرده است. باندهایی که این روزها فارغ از دغدغه مشاهده شدن در کوچه و خیابان و قرار گرفتن در دید عموم مردمی که مانعی برای فعالیتشان محسوب می شدند با عریض و طویل کردن دستگاه های تبلیغاتی خود هر روز افراد بیشتری را در دام خود می اندازند.
دیگر زنان فاحشه مانند گذشته دلهره حضور در خیابان ها و دستگیری توسط نیروی انتظامی را نداشته و تنها از طریق یک آی دی تلگرامی مشتریان خود را پیدا می کنند.
اینکه «فحشا» یا «روسپی گری» در جهان به عنوان یکی از سودمندترین تجارت ها درآمده است مساله جدیدی نیست اما اینکه در کشوری مسلمان شاهد فعالیت بدون توقف گروه های فروش زنان و دختران جوان باشیم بسیار تامل برانگیز است.

تناقض آمارهای ارائه شده و واقعیت تقویت کننده جرائم

نتیجه اینکه در توضیح آمار و جرائم به ویژه جرائم حیثیتی مانند روسپی گری سعی در کتمان واقعیت داشته باشیم چیزی جز بزرگتر شدن این غده چرکین نخواهد بود. اول اینکه باید بپذیریم  کشور ایران هم از آفات و آسیب های این دسته از جرائم در امان نبوده و نیازمند ریشه یابی و حل مساله است.چرا که در این شرایط کتمان واقعیت تنها به ریشه دار شدن آن منجر خواهد شد.
از سویی از آنجا که به دلیل سنت های قدرتمند در خصوص مساله ازدواج و پایبندی به دین مبین اسلام وجود چنین آسیب های اجتماعی بیش از سایر کشورهای با قوانین باز و لیبرال مخرب است، اتخاذ سیاست های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از اشاعه فساد و فحشا در جامعه و ممانعت از متلاشی شدن خانواده ها ضروری خواهد بود.

نوجوانان قربانیان اصلی شبکه های مجازی فساد

دایره اثرگذاری شبکه های اجتماعی برای نوجوانان و جوانان بسیار گسترده تر از گروه های دیگر است چرا که این قشر در سنین آزمون و خطا و تجربه اندوزی هستند و ممکن است به دلیل نداشتن تجارب و پختگی کافی با مشکلات بیشتری مواجه شوند.
ناهنجاری های رفتاری، بلوغ زودرس، پراکندگی و تعلیق هویت، تنوع گرایی در سلایق جنسی، تضاد در نگرش های دینی و مذهبی و انتقاد به سبک زندگی والدین تنها بخشی از معایب استفاده ناصحیح از شبکه های اجتماعی است.
همچنین رواج روابط نامشروع بین دختر و پسرها، آشنایی افراد متاهل با مجردها، از هم پاشیدن خانواده ها، گسترش دوستی های بی سرانجام و تاثیر نامطلوبی که بر روحیه جوان ها دارد، تنها چند مورد از مشکلات بزرگی هستند که رشد روز افزون این سایت ها در پی دارد. اما از آنجا که نوجوانان به دلیل کنجکاوی و اوج فعالیت سائق های جنسی به دلیل قرار گرفتن در دوران بلوغ بیش از سایرین ممکن است در دام این شبکه ها بیفتند باید بیشتر نیز مورد توجه خانواده ها قرار گیرند.
در بسیاری از مواقع اثرات افتادن در دام تمایلات جنسی در دوران نوجوانی و فرورفتن در منجلاب فساد  بدون راهنمایی و چاره اندیشی تا پایان عمر فرد را درگیر خود خواهد کرد. و اینگونه است که نیروی جوان و کوشای جامعه به یک فرد منحرف جنسی و ناکارآمد تبدیل خواهد شد.
راهکار کاهش این پدیده (و نه ریشه کنی آن) را باید در قلمرو پیشگیری اجتماعی از یک سو و کاهش نیازمندی های بنیادین جوانان در امر تفریح و اشتغال از سوی دیگر جست. پیشگیری اجتماعی تکیه بر آموزش و فرهنگ سازی در دو وادی پیشگیری رشدمدار و پیشگیری جامعه محور دارد. پیشگیری رشد مدار بر کودکان تمرکز دارد و پیشگیری جامعه مدار بر وادی محله و اجتماع با تکیه بر آموزش و تربیت شهروندان. اما این دو قلمرو به نتیجه نمی رسد مگر همراه با لوازم دیگر اجتماعی از منظر توسعه سیاسی و اقتصادی،نبود یا کمبود شغل برای جوانان، هرگونه آموزشی را با دشواری و بعضاً شکست مواجه می کند. نبود یا کمبود فرصت های تفریحی و سرگرمی، برخی از جوانان کنجکاو را به ارضای خواسته های روانی و جنسی خود از رهگذر اینترنت و اتاق های گفتگو و شبکه های اجتماعی مجازی سوق می دهد.

خانواده سالم واکسینه در مقابل فحشا

اینکه «فحشا» یا «روسپی گری» درجهان به عنوان یکی از سودمندترین تجارت َها درآمده است مساله جدیدی نیست اما اینکه در کشوری مسلمان که تابوی روابط خارج از ازدواج به شدت قرص و محکم است و قانون صد در صد آن را منع می کند شاهد فعالیت بدون توقف گروه های فروش زنان و دختران جوان باشیم بسیار تامل برانگیز است

خانواده سالم و به دور از کشمکش، فقر و اعتیاد، و همچنین با ایمان و پایبند به  ازدواج از مهم ترین موانع فحشا و روسپی گری شمرده می شوند. البته برای مبارزه و پیشگیری از رواج فحشا در جامعه نباید فقط موانع مورد بررسی قرار گیرد، بلکه عواملی که منجر به شیوع فحشا در جامعه می شود نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
در این راستا مبارزه با فقر، اعتیاد و بیکاری جزء عواملی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برای مبارزه با پدیده روسپی گری غیر از اجرای قانون، از یک طرف دولت باید راه های دیندارتر شدن مردم، ایجاد شغل های مناسب و وسائل ازدواج دائم را فراهم نماید و مبارزه با اعتیاد و بیکاری را سرلوحه کارهای خویش قرار دهد و از طرف دیگر والدین موظف هستند خانه را به محیطی امن برای فرزندان تبدیل کنند تا آنان در آرامش کامل به رشد فکری و جسمی مناسب برسند.

لزوم حضور جدی مراجع قضایی در نظارت و کنترل شبکه های مجازی

همانگونه که گفته شد اگرچه درمان ریشه ای آسیب های اجتماعی نسبت به طرح های ضربتی و تغییرات از بالا به پایین نتیجه بخش و مستمر تر خواهد بود اما در حال حاضر آنچه که بیش از هر راهکار دیگری برای فعالیت باندهای فساد اینترنتی و شبکه های دلالی مجازی لازم است برخورد قاطع تر دستگاه قضایی است.
برنامه ریزان باید سیاست گذاری مناسب این شبکه ها را در مسیر صحیح هدایت کنند تا خانواده ها کمتر دچار آسیب شده و دست افراد سودجو از بازی با آینده جوانان و سوءاستفاده از زنان و دختران جوان کوتاه شود.