تبیان، دستیار زندگی
طرح پروژه های دانش اموزی موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، با هدف افزایش روحیه فرهنگ پژوهش....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گرایش های اجرایی یازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

گرایش های اجریی

طرح پروژه های دانش آموزی موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، با هدف افزایش روحیه فرهنگ پژوهش، برای یازدهمین سال متوالی، طرح «هدایت پروژه های دانش آموزی از طریق اینترنت» را در دست اجرا دارد.  شایان ذکر است جشنواره پایانی این دوره در روزهای 9 و 10 اردیبهشت ماه 1395 در محل همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران با حضور دانش آموزان از سراسر کشور در بخش های غرفه های نمایشگاهی،سمینارهای علمی و مسابقات برگزار خواهد شد.  در همین راستا گرایش های اجرایی و تعداد گروه شرکت کننده در هر یک از آن ها ارایه می گردد.

سمینارهای علمی

 ردیفمقطع گرایششاخهتعداد تیم شرکت کننده
1دبستان(دوره اول)علوم تجربیهمه گرایش ها14
2دبستان(دوره دوم)هنر و معماریهنر و معماری8
3دبستان(دوره دوم)علوم تجربیزیست26
4دبستان(دوره دوم)علوم تجربیفیزیک/نجوم10
5دبستان(دوره دوم)فنی مهندسیفنی مهندسی11
6دبستان(دوره دوم)/دبیرستان(دوره اول)علوم اجتماعی و انسانیروانشناسی21
7دبیرستان(دوره اول)علوم اجتماعی و انسانیجامعه شناسی15
8دبیرستان(دوره اول و دوره دوم)علوم اجتماعی و انسانیعلوم دینی13
9دبیرستان(دوره اول و دوره دوم)ادبیاتانشانویسی و داستان کوتاه8
10دبیرستان(دوره اول و دوره دوم)علوم ریاضیعلوم ریاضی7
11دبیرستان(دوره اول)علوم شیمیعلوم شیمی27
12دبیرستان(دوره اول)علوم فیزیکی و نجومعلوم فیزیکی و نجوم16
13دبیرستان(دوره اول و دوره دوم)علوم کامپیوترعلوم کامپیوتر9
14دبیرستان(دوره اول)فنی و مهندسیفنی و مهندسی21
15دبیرستان(دوره اول)نانونانو12
16دبیرستان(دوره اول)هنر و معماریهنر19
17دبیرستان(دوره اول)هنر و معماریمعماری12
18دبیرستان(دوره اول)علوم زیستیپزشکی و بدن انسان25
19دبیرستان(دوره اول)علوم زیستیتغذیه و سلامت9
20دبیرستان(دوره اول)علوم زیستیداروسازی13
21دبیرستان(دوره اول)علوم زیستیمیکروبیولوژی6
22دبیرستان(دوره اول)علوم زیستیمحیط زیست25
23دبیرستان(دوره اول)علوم زیستیگیاه شناسی/جانورشناسی19
24دبیرستان(دوره دوم)ادبیاتادبیات8
25دبیرستان(دوره دوم)ایده های برگرفته از طبیعتایده های برگرفته از طبیعت6
26دبیرستان(دوره دوم)علوم اجتماعی و انسانیجامعه شناسی10
27دبیرستان(دوره دوم)
علوم اجتماعی و انسانی
روانشناسی11
28دبیرستان(دوره دوم)علوم شیمیعلوم شیمی17
29دبیرستان(دوره دوم)علوم فیزیکی و نجومعلوم فیزیکی و نجوم8
30دبیرستان(دوره دوم)نانونانو16
31دبیرستان(دوره دوم)هنر و معماریهنر و معماری6
32دبیرستان(دوره دوم)علوم زیستیپزشکی و بدن انسان10
33دبیرستان(دوره دوم)علوم زیستیداروسازی7
34دبیرستان(دوره دوم)علوم زیستیمحیط زیست5
35دبیرستان(دوره دوم)علوم زیستیمیکروبیولوژی12

غرفه های نمایشگاهی

ردیفمقطعگرایششاخه

تعداد تیم شرکت کننده

1دبستان(دوره اول)علوم تجربی/ فنی مهندسیعلوم تجربی/ فنی مهندسی12
2دبستان(دوره دوم)هنر و معماریهنر و معماری11
3دبستان(دوره دوم)علوم تجربی(زیست) / ایده های برگرفته از طبیعتعلوم تجربی(زیست) / ایده های برگرفته از طبیعت20
4دبستان(دوره دوم)علوم تجربیشیمی و فیزیک14
5دبستان(دوره دوم)فنی مهندسیفنی مهندسی11
6دبیرستان(دوره اول)ایده های برگرفته از طبیعتایده های برگرفته از طبیعت7
7دبیرستان(دوره اول)فنی مهندسیفنی مهندسی22
8دبیرستان(دوره اول)علوم زیستیپزشکی/سلامت/داروسازی12
9دبیرستان(دوره اول و دوره دوم)علوم زیستیزیست پایه13
10دبیرستان(دوره اول)علوم شیمیعلوم شیمی14
11دبیرستان(دوره اول)علوم فیزیکی و نجومعلوم فیزیکی و نجوم10
12دبیرستان(دوره اول و دوره دوم)نانونانو14
13دبیرستان (دوره دوم)علوم زیستیپزشکی/سلامت/داروسازی11
14دبیرستان(دوره دوم)علوم شیمیعلوم شیمی13
15دبیرستان(دوره دوم)فنی مهندسیفنی مهندسی14
16دبیرستان(دوره دوم)هنر و معماریمعماری17
17دبیرستان(دوره دوم)هنر و معماریهنر14

مسابقات

ردیف 

مقطع

گرایش

شاخه

تعداد تیم شرکت کننده

1دبیرستان(دوره اول)سازه های ماکارونیسازه راندمانی22
2دبیرستان(دوره اول)سازه های ماکارونیسازه فشاری18
3دبیرستان(دوره اول)سازه های ماکارونیسازه هدفمند20
4دبیرستان(دوره دوم)سازه های ماکارونیسازه راندمانی23
5دبیرستان(دوره دوم)سازه های ماکارونیسازه فشاری11
6دبیرستان(دوره دوم)سازه های ماکارونیسازه هدفمند15
7دبیرستان(دوره اول)سازه های بالساییسازه های بالسایی5
8دبیرستان(دوره دوم)سازه های بالساییسازه های بالسایی6
9همه مقاطعرباتیکنمایشی18
10دبستان(دوره دوم)رباتیکمسیریاب11
11دبیرستان(دوره اول)رباتیکمسیریاب33
12دبیرستان(دوره دوم)رباتیکمسیریاب19
13دبیرستان(دوره دوم)رباتیکجنگجو10
14دبیرستان(دوره اول)رباتیکجنگجو8
15دبستان(دوره دوم) و دبیرستان(دوره اول)هوافضاموشک آبی چتر دار26
16دبستان(دوره اول و دوره دوم)هوافضاموشک آبی پرتابی12
17دبستان(دوره دوم)هوافضاگلایدر ساده7
18دبیرستان(دوره اول)هوافضاگلایدر سازه ای46
19دبیرستان(دوره اول)هوافضاهاورکرافت17
20دبیرستان(دوره اول)هوافضاموشک آبی پرتابی12
21دبیرستان(دوره دوم)هوافضاگلایدر سازه ای14
22دبیرستان(دوره دوم)هوافضاموشک آبی چتر دار13
23دبیرستان(دوره دوم)هوافضاهاورکرافت9
24دبیرستان(دوره اول)زیست شناسیفتومیکروگراف7
25دبیرستان(دوره دوم)زیست شناسیفتومیکروگراف9
26دبیرستان(دوره اول و دوره دوم)شیمیابرحباب5
27دبستان(دوره اول و دوره دوم)شیمیکمیکار5
28دبیرستان(دوره اول)شیمیکمیکار28
29دبیرستان(دوره دوم)شیمیکمیکار11
30همه مقاطعفیزیککوره خورشیدی6
31دبیرستان(دوره اول)مکانیکمکاسیستم7
32دبیرستان(دوره دوم)مکانیکمکاسیستم6
33دبیرستان(دوره اول و دوره دوم)کاپ فیزیکانگلیسی12
34دبیرستان(دوره اول و دوره دوم)کاپ فیزیکفارسی18
35دبیرستان(دوره دوم)ماراتون برنامه نویسیماراتون برنامه نویسی10

تماس با ما

آدرس دبیرخانه: تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، شماره 12، طبقه اول، مرکز یادگیری موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

تلفن: 81202311، 81202167

نمابر: 81202428

پست الکترونیکی: project@tebyan.com

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: فهیمه امرالله