تبیان، دستیار زندگی
ه های ریزبرفدر لوكارنو جایزه گرفت ‎  فیلم‎»دانه‎‎ های‎ ریزبرف‎ « ساخته علیرضا امینی‎ ، جایزه‎‎‎ ویژه هیـأت‎ داوران‎ جـشنـواره بین‎ المللی‎ لوكارنو و  همچنین جایزه‎‎ ویـژه مـحیـط زیست‎ این‎ جشنواره‎‎ را به خود اختصاص...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی وهنری 28 مرداد ماه1382

دانه های ریزبرفدر لوكارنو جایزه گرفت

فیلم‎»دانه‎‎ های‎ ریزبرف‎ « ساخته علیرضا امینی‎ ، جایزه‎‎‎ ویژه هیـأت‎ داوران‎ جـشنـواره بین‎ المللی‎ لوكارنو و  همچنین جایزه‎‎ ویـژه مـحیـط زیست‎ این‎ جشنواره‎‎ را به خود اختصاص‎ داد.

این‎ اثر ایرانی‎ به‎‎ همراه فیلم‎ آنارسـوشـو نویوكو از ماساهیرو كوبایاشی‎ از ژاپن‎ بـه‎ طور مشترك‎ جـایـزه‎‎ ویـژه هیـأت‎ داوران‎ را دریافت‎ كرد.

فیلم‎ «نامه‎‎ های‎ باد» دیگر ساخته ی امینی‎ نیـز به‎‎ همراه مستند گاگومان‎ از محمد رسـول‎ اف‎ در بخش‎ فیلمسازان‎‎ معاصر این جشنواره‎ حضور داشت‎.

پنجاه و ششمین جشنواره بین المللی فیلم لوکارنو از پانزدهم مرداد در سویس آغاز شد و 25 مرداد پایان یافت .