تبیان، دستیار زندگی
طر بروز آسیب در پانزده دقیقه اول و آخر مسابقات فوتبال بیشتر است نتایج یافته ها نشان می دهد كه بیشترین خطر وقوع آسیب در15 دقیقه آغاز بازی به دلیل تراكم وقوع حركات و در 15 دقیقه پایانی بازی به علت اثر احتمالی خستگی بازیكنان فوت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پژوهش- ورزش

خطر بروز آسیب در پانزده دقیقه اول و آخر مسابقات فوتبال بیشتر است

نتایج یافته ها نشان می دهد كه بیشترین خطر وقوع آسیب در15 دقیقه آغاز بازی به دلیل تراكم وقوع حركات و در 15 دقیقه پایانی بازی به علت اثر احتمالی خستگی بازیكنان فوتبال رخ می دهد.

به گزارش سرویس پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا)، نتایج تحقیقات نادر رهنما پژوهشگر ایرانی از دانشگاه لیورپول كه به " بررسی خطر وقوع آسیب فوتبال" پرداخته است، می افزاید: تماس های بدنی بیشماری در جریان جدال و رقابت بر سر مالكیت توپ با حریفان در ورزش فوتبال صورت می پذیرد كه این برخوردهای بدنی می تواند به بروز آسیب های متعددی منجر شود.

بر اساس نتایج این پژوهش، در فوتبال بیشتر آسیب ها، از اعمال خطا بر روی بازیكن صاحب توپ توسط حریف كه غالبا نیز عمدی هستند ناشی می شوند. خطا ممكن است موجب ایجاد یك حادثه یا پیشامد شود و برخی از این پیشامدها نیز به بروز آسیب منتهی شوند.

نتایج این بررسی كه به منظور ارزیابی خطر وقوع آسیب در فوتبال با توجه به بازی خانگی یا دور ازخانه، نوع حركات بازی، دوره  زمانی بازی و مناطق زمین بازی انجام شد، تعداد ده بازی از بازیهای لیگ برتر باشگاه های انگلستان جهت آنالیز انتخاب شدند.

همچنین جهت نحوه بررسی آسیب ها دو تكنیك جدید كامپیوتری و آنالیز دستی طراحی شد و در مجموع نمای حركات بازی فوتبال در قالب شانزده حركت و در سه گروه، حركات توام با آسیب واقعی، حركات توام با خطر وقوع آسیب و حركات بی خطر تقسیم شدند.

نتایج این یافته ها نشان داد كه در مجموع میانگینی از 1788 حركت، 767 حركت خطرناك و دو آسیب در هر بازی اتفاق افتاد. همچنین در خصوص حركات خطرناك، اختلاف معنی داری بین بازی خانگی و دور از خانه مشاهده نشد، از سوی دیگر، اختلاف معنی داری ما بین انواع حركات مشاهده شد.

دراین پژوهش ضربات سنگین پا به توپ، سر زدن، حركات ایستگاهی، پرش جهت زدن سر به توپ، اعمال تكل و پاس به عنوان حركات خطرناك با شدت ملائم معرفی شدند. اعمال تكل عنوان حركات خطرناك با شدت متوسط، در حالی كه دریافت تكل به عنوان حركت خطرناك شدید شناسایی شد.

این نتایج در ادامه می افزاید: اختلاف معنی داری بین بروز آسیب های واقعی و دوره های زمانی بازی مشاهده نشد، در ارتباط با مناطق بازی، اختلاف معنی داری بین مناطق و وقوع حركات خطرناك مشاهده نشد. به طوری كه بیشتر حركات خطرناك با شدت ملائم درمناطق پنالتی اتفاق افتاد. همچنین حركات خطرناك با شدت متوسط و شدید نیز در منطقه پشت منطقه پنالتی رخ داد. در مجموع 38 درصد از حركات خطرناك در منطقه میانی، 31 درصد در منطقه حمله و 31 درصد در منطقه دفاع اتفاق افتاد.

همچنین در خصوص آسیب های واقعی 40 درصد از آنها در منطقه میانی، 20 درصد در منطقه دفاع و 30 درصد در یك سوم جلوی خط حمله روی داد.

این یافته ها حاكی از آن است كه بازی خانگی یا دور از خانه ، تاثیری بر خطر وقوع آسیب در ورزشكار ندارد. از سوی دیگر، تراكم خطر وقوع آسیب در مناطقی از زمین بازی كه جدال شدیدی بر سر مالكیت توپ وجود داشت، بیشتر بود.