تبیان، دستیار زندگی
یقیناً پایه اقتدار نظامی هر کشور، می تواند نمایشگر توانایی های عمومی و بین المللی آن کشور باشد. ولی معنای اقتدار در خود نیروهای مسلح ، نباید با سهل انگاری و ساده اندیشی نگریسته بشود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اقتدار نیروهای مسلح / فیلم نوشت

یقیناً پایه اقتدار نظامی هر کشور، می تواند نمایشگر توانایی های عمومی و بین المللی آن کشور باشد. ولی معنای اقتدار در خود نیروهای مسلح ، نباید با سهل انگاری و ساده اندیشی نگریسته بشود.

بخش سیاست تبیان

  • نیروهای مسلح پایه های اقتدار کشوراندنیروهای مسلح پایه های اقتدار کشوراند
  • حضرت آیت الله خامنه ای همواره نیروهای مسلح را از پایه های اقتدار کشوری می خواندند و معتقدند : "لازمه ی اقتدار واقعی در نیروهای مسلح، همراه شدن ایمان، بصیرت، عزم راسخ و احساس مسئولیت واقعی در کنار نیروی انسانی مجهز به آموزش های روزآمد و تجهیزات پیشرفته است. بدخواهان و زورگویان جهانی، تلاش می کنند تا با استفاده از هنر، سیاست، نظامی گری و همه ی ابزارها، مانع شنیده شدن ندای اسلام ناب شوند اما این ندا شنیده شده است و نشانه ی آن هم، هراس روزافزون قدرت های استکباری است.
    تعداد زیادِ نیروی انسانی و آموزش و تجهیزات نظامی پیشرفته، به تنهایی موجب اقتدار نیروهای مسلح یک کشور نمی شوند بلکه باید انگیزه و معنویت و عزم و درکِ حقیقت مسئولیت بر رفتارها و جهت گیری ها حاکم باشد.