تبیان، دستیار زندگی
(2) برای مطالعه ی مقاله ی قبل اینجا کلیک کنید. دادگاههاى خانواده به درخواست طلاق زوجهایى كه داراى فرزند هستند، دیرتر رسیدگى مى كنند. تلاش آنها براى سازش میان زن و شوهر است.اما براى« زیبا »كه حالا به دیوار چرك گرفته...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ازدواج های اجباری (2)


برای مطالعه ی مقاله ی قبل اینجا کلیک کنید.

دادگاههاى خانواده به درخواست طلاق زوجهایى كه داراى فرزند هستند، دیرتر رسیدگى مى كنند. تلاش آنها براى سازش میان زن و شوهر است.اما براى« زیبا »كه حالا به دیوار چرك گرفته و سیاه راهروى دادگاه تكیه داده و خسته از این اتاق به آن اتاق رفتن برگه هایى كه در دست داردرا نگاه مى كند، خیلى مهم نیست كه تاریخ طلاقش دیرتر شود تا شاید اختلاف میان او و همسرش از بین برود:

«اتفاقاً دلم مى خواهد هرچه زودتر حكم طلاق را دستم بدهند.»

و مثل آدمى كه انگار یك دفعه تصمیم مى گیرد خودش را از حرف خالى كند، مى گوید:

«توى شهر ما رسم نبود دختر تا سن بیست سالگى شوهر نكرده باشد. 22 سالم بود كه نوه خاله ام آمد خواستگارى. پدر و مادرم مى گفتند: این بار دیگر باید حتماً جواب بله باشد. قهر كردم. پیش بزرگترهاى فامیل رفتم. خیلى ها پادرمیانى كردند، اما پدر و مادرم قبول نكردند. مى گفتند همین حالا هم زیادى از موقع ازدواجم گذشته، حتى مهلت ندادند چند ماهى نامزد بمانیم، سریع شیرینى خوردند و عقدمان كردند.»

عدم درك متقابل، نداشتن انگیزه در تأمین هزینه هاى زندگى، سرخوردگى و دورى از اجتماع همگى از پیامدهاى ازدواجهاى اجبارى و ناخواسته است.

سرپرست مجتمع قضایى معتقد است: «زن و شوهر با شناخت كافى از هم و تحمل ناهماهنگى ها و چشم پوشى از عیبهاى یكدیگر، قادرند به زندگى مشترك ادامه بدهند.» از نظر او اندكى تعقل براى جلوگیرى از فروپاشى كانون خانواده كافى است، اما تأكید مى كند: «این تعقل باید پیش از ازدواج، توسط دختر و پسر و خانواده هاى آنها به گونه اى باشد كه هیچ ازدواجى از روى اصرار و اجبار صورت نگیرد.»

اما یك حقوقدان به ماده قانونى هم اشاره مى كند كه به پدر اجازه مى دهد دخترش را در هر سنى كه هست، به عقد مرد مورد نظر خود درآورد: «تدوین قوانین مناسب براى حمایت از زنانى كه قربانى ازدواجهاى تحمیلى و اجبارى شده اند و یا در نظر گرفتن مفادى از قانون كه به واسطه آن پدر بدون رضایت و تمایل دختر قادر نباشد او را به ازدواج اجبارى وادار كند. به طورى كه به عنوان مثال برگه رضایت دختر كه مورد تأیید مراجع قانونى قرار گرفته، ضمیمه اسناد ازدواج شود و در كنار همه اینها و الزام سردفتران به رعایت قانون باید با ارائه آموزش به خانواده ها،آگاهی هاى تربیتى، حقوقى آنها را افزایش داد و به زنان نیز اطلاعات لازم براى حفظ حقوق خود در ازدواج را ارائه داد.»

بخشى از ازدواجهاى اجبارى، به دلیل سنّتهاى قومى و قبیله اى، تنگناى اقتصادى خانواده ها و گاه از بین بردن خصومت هاى خانوادگى و فامیلى صورت مى گیرد.

پروانه جعفرپور كارشناس ارشد علوم اجتماعى و پژوهشگر با اشاره به همین موارد مى پرسد:« فكر می كنید چه تعداد از ازدواجهاى فامیلى كه تحت تأثیر این آداب و رسوم و اعتقادات انجام مى شود، با رضایت دختر و پسر است؟»

او سپس به موردى اشاره مى كند كه در روستای یكى از شهرهاى مركزى، شاهد ازدواج پیرمرد 70 ساله اى كه زن، فرزند و نوه هم داشته با دختر 15 ساله اى بوده و خانواده دختر صرفاً چون پیرمرد را فرد معتقد و مؤمنى مى شناختند و معتقد بودند با این وصلت ،دعاى خیر پیرمرد مى تواند حافظ مزرعه و كشت و كار آنها باشد، با آن موافقت مى كنند.

او در ادامه مى گوید: «باید بپذیریم كه بسیارى از رسوم و سنت هاى غلط ما احتیاج به اصلاح و تغییر دارند. در گذشته پدران و مادران بسیارى از ما طعم ازدواجهاى اجبارى را با اختلاف نظر و سلیقه میان خود و همسرشان چشیده اند، تماشاى صحنه بگو مگو و دعوا و اختلاف والدینى كه از سر اجبار و با اصرار دیگران با هم ازدواج كرده بودند، چندان جالب نبود، پس چرا برخى والدین مى خواهند داستان زندگى خود را براى فرزندانشان تكرار كنند؟!»

واداشتن جوانان به ازدواجى خارج از میل، رغبت و خواسته هاى آنها عواقب محدود و كنترل شده اى ندارد. در چنین ازدواجهایى بدون تردید، طلاق همیشه راه حلى است كه در ذهن زن و شوهر مى چرخد. گفته مى شود در ایران از هر 1000 ازدواج 147 مورد آن به طلاق مى انجامد. هرچند براى طلاق دلایل و موارد متعددى را مى توان برشمرد، اما آیا ازدواجهاى اجبارى یكى از مهم ترین آنها نیست؟

دكتر سیما الوندى، مشاور خانواده و روانشناس از پدیده «همسركشى» نام مى برد كه به اعتقاد او به ویژه در سالهاى اخیر به دلیل وجود قوانین سختگیرانه طلاق براى زنان، آنها از خود بروز مى دهند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، بیشتر زنان همسركش ،در سنى قبل از 25 سالگى ازدواج كرده و به طور متوسط فقط ده سال زندگى مشترك داشته اند. همچنین بیشتر ازدواجهاى آنها در سنین زیر 12 سال ناخواسته و اجبارى بوده است.»

انتهاى مسیر یك ازدواج مناسب مى تواند سعادتمندى براى همه اعضاى خانواده اعم از زن و شوهر، فرزندان و دیگر اطرافیان باشد، اما نه فقط انتها كه مسیر یك ازدواج اجبارى همواره توأم با تنش، اختلاف و ناسازگارى میان زن و شوهر است. پس مى توان از ابتدا این مسیر را به راهى یكنواخت و هموار مبدل كرد.

نویسنده:فاطمه امیری


مقالات مر تبط:

- توصیه به جوانان در آستانه ازدواج و خانواده های جوان

- فاصله سنی چقدر مهم است ؟

تشكیل یك خانواده ی سالم چیست ؟ - اهداف

سن مناسب برای ازدواج-

-عوامل موثر در شكل گیری ازدواج (قسمت اول )

- توصیه ها و شرایط مشاور در امر ازدواج

- تو، آنی نبودی که من فکر می کردم!

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.