تبیان، دستیار زندگی
بررسی دو فایده از فواید نظم عنوان مطلبی است که تبیان منتشر کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی دو فایده از فواید نظم در تبیان

بررسی دو فایده از فواید نظم عنوان مطلبی است که تبیان منتشر کرد.

هومن بهلولی- روابط عمومی

نظم

به گزارش تبیان، از دیگر فواید نظم و انضباط احترام به حقوق دیگران است در پرتو نظم است که حقوق افراد مراعات می شود. انسان منضبط هرگز به خودش اجازه نمی دهد که حق و حقوق دیگران را پایمال سازد و به حقوق خود و دیگران ارج می نهد و در این باره با دقت فراوان به همه امور می نگرد که مبادا حقی از کسی ضایع شود و اسلام ارزش بسیاری بر نظم در امور می دهد و همگان را به رعایت آن دعوت و ترغیب می کند.وقت از طلاها هم با ارزش تر است و فرصت ها چون ابر بهاری در آسمان عمر آدمی ظاهر می گردند و به سرعت می گذرند و قابل بازگشت نیستند آن کس که از این فرصت ها استفاده نکند جز افسوس بهره ای نخواهد داشت.
پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و اله) درباره استفاده از فرصت ها می فرماید: آن کس که به رویش در خیری گشوده شد، غنیمت بشمارد و از فرصت استفاده کند، زیرا نمی داند چه وقت آن در به رویش بسته می شود.
انسان منضبط هرگز به خودش اجازه نمی دهد که حق و حقوق دیگران را پایمال سازد و به حقوق خود و دیگران ارج می نهد و در این باره با دقت فراوان به همه امور می نگرد که مبادا حقی از کسی ضایع شود
انسان باید در زندگی فرصت های نیک را غنیمت بشمارد و به درستی از این فرصت های گرانبها استفاده کند که مبادا روزی دچار آه و افسوس شود که غیر ممکن خواهد بود و آدمی باید خود را از کارهای بیهوده نهی کند. اگر این کار را نکند برای او زیان آور خواهد بودو تباه کردن فرصت ها و روی آوردن به کارهای بیهوده، او را در گروه زیانکاران قرار می دهد.
در آیه نخست سوره عصر می خوانیم «والعصر» سوگند به زمان یکی از معانی زمان، همان وقت است وقت و زمان چنان ارزش دارد که خداوند بدان سوگند می خورد. در آیه ۷۹ سوره مومن می خوانیم «و خسرنا هنا لک المبطلون» در روز قیامت، اهل باطل، زیان خواهند کرد.
در آیه ۵۸ سوره زمر می خوانیم: باید ترسید از آن روز [قیامت یا مرگ] که انسان گوید: افسوس بر من از کوتاهی هایی که در اطاعت از فرمان خدا کردم!».
این آیات و آیات دیگر مانند آن از نعمت عمر و وقت سخن می گویند شایسته است که با سپاس عملی از این نعمت بزرگ، قدر آن را باید بدانیم بدان ارج نهیم.

وقت گوهر گران بهایی است که ارزشمندتر از آن چیزی نیست بنابراین آن را بیاد شناخت و از هر چه موجب اتلاف وقت می شود مانند سرگرمی های بیهوده، پرداختن به امور بی فایده، همنشینی با دوستان ناباب، بی نظمی در کار و امور دیگر و. .. خودداری کرد. ارزش وقت و عمر آدمی بسیار بالاتر از طلا است که باید از آن به درستی و به جا استفاده کرد.