تبیان، دستیار زندگی
روابط عمومی ها باید برای جامعه خود الگو بوده و همچنین الگو سازی کنند و با رعایت درست مصرف کردن و درست هزینه کردن از منابع و قابلیت هایی که در اختیار دارد برای سازمان ،جامعه و کشور خود در حوزه اقتصاد مقاومتی ارزش آفرین باشند. هومن بهلولی- روابط عمومی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برگزاری همایش نقش روابط عمومی ها در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل

روابط عمومی ها باید برای جامعه خود الگو بوده و همچنین الگو سازی کنند و با رعایت درست مصرف کردن و درست هزینه کردن از منابع و قابلیت هایی که در اختیار دارد برای سازمان ،جامعه و کشور خود در حوزه اقتصاد مقاومتی ارزش آفرین باشند.
 هومن بهلولی- روابط عمومی

فرشید نادریان

به گزارش تبیان، دبیر کمیته تخصصی روابط عمومی های شرکتهای دولتی و خصوصی استان چهارمحال و بختیاری در نشستی با حضور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی این استان و اعضای این کمیته این خبر را رسانه ای کرد و افزود:پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتی امری مهم و ضروری برای روابط عمومی ها در سال جدید می باشد زیرا روابط عمومی باید با نقش آفرینی خود در تنظیم ارتباطات درون و برون سازمانی همواره افکار عمومی را رصد کرده و با جامعه و افکار عمومی تعامل سازنده ای ایجاد نموده و با ترویج اخلاق و فرهنگ و مبانی اندیشه اسلامی به عنوان یک الگو، نقش خود را در دستیابی به بالاترین معیارهایی اقتصادمقاومتی ایفا کند.

فرشید نادریان با بیان اینکه اقتصادمقاومتی کم مصرف کردن نیست، کم هزینه کردن نیست ،بلکه درست مصرف کردن و درست هزینه کردن است افزود: روابط عمومی ها باید برای جامعه خود الگو بوده و همچنین الگو سازی کنند و با رعایت درست مصرف کردن و درست هزینه کردن از منابع و قابلیت هایی که در اختیار دارد برای سازمان ،جامعه و کشور خود در حوزه اقتصاد مقاومتی ارزش آفرینی بوده و بتوانند در این حوزه شیوه های اصولی را برگزیده و ترویج دهند.

وی همچنین در خصوص اهداف برگزاری همایش اعلام شده نیز اظهار داشت:در آستانه 27 اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی، فرصتی است مبارک تا با برگزاری این همایش همه با هم برای توسعه ارتباطات اجتماعی و غنای معنوی و ارزشی این حرفه اندیشمند، با تقویت مدیریت دانایی محور و تحول طلب از یک سو و رعایت اخلاق حرفه ای در عملکرد خود از سوی دیگر آنهم در چارچوب اقتصاد مقاومتی و اقدام موثر و توجیه پذیر و عمل ماندگار با توجه فرامین فرامین مقام معظم رهبری در این خصوص تلاش نموده و جایگاه و نقش والای روابط عمومی ها را در جامعه آرمان خواه و اسلامی خود در این زمینه نیز تثبیت نماییم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان نیز ضمن خیرمقدم گویی به حاضرین گفت:امروزه نقش روابط عمومی در کمک به تصمیم گیری های مدیریتی و استراتژیک یک سازمان، نقشی قابل توجه است. از مشخصه-های جدید روابط عمومی در عصر ارتباطات، اجرای فعالیت های حرفه ای علمی و الکترونیکی به عنوان ابزار مدیریتی سازمان است. بنابراین از نقاط برجسته و ممتاز در مدیریت استراتژیک، تاکید بر محیط برون سازمانی و حتی جهانی است و در واقع، منظور از وظایف استراتژیکی روابط عمومی، دخالت در روند تصمیم گیری سازمان است.

علیرضا شفیع زاده خاطر نشان کرد: دو عنصر روابط عمومی و رسانه از خانواده ارتباطات هستند و میتوانند مقاومت را به یک گفتمان تبدیل کنند و با اطلاع رسانی درست و ترویج این گفتمان، تلاش نمایند تا در جایجای جامعه واقعیت پیدا کند.