تبیان، دستیار زندگی
فعالیت بدنی یکی از ابزارهای مهم تغییر شیوه زندگی است، که بر اساس تحقیقات می تواند بر روی عوامل شناختی مانند یادگیری اثر داشته باشد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اثر فعالیت بدنی بر یادگیری

اثر فعالیت بدنی بر یادگیری

فعالیت بدنی یکی از ابزارهای مهم تغییر شیوه زندگی است، که بر اساس تحقیقات می تواند بر روی عوامل شناختی مانند یادگیری اثر داشته باشد. اثر فعالیت بدنی بر عملکرد مغز در انسان و همچنین حیوانات آزمایشگاهی به ویژه جوندگان بررسی شده است. بر اساس تحقیقات انجام گرفته، فعالیت بدنی منظم با بهبود عملکرد شناختی در موش ها مرتبط بوده است. ورزش هم به صورت اختیاری و هم به صورت اجباری ارائه می شود.

در بیشتر تحقیقات تأثیر ورزش اختیاری بررسی شده است. ولی باید توجه داشت تمرین اختیاری و اجباری تأثیر متفاوتی دارند برای مثال قرار گرفتن موش ها در محیط غنی (از نظر فعالیت) و اجازه دادن به آن ها برای فعالیت به صورت اختیاری، سبب افزایش میزان تولید سلول های عصبی و همچنین افزایش عملکرد تکالیف یادگیری مربوط به هیپوکامپ می شود. از طرف دیگر، ورزش به عنوان رویدادی که اثرات جسمانی و روانی مفیدی دارد، همواره مورد توجه قرار گرفته است.

ورزش تولید نرون های جدید در هیپوکمپ را افزایش داده و انواع خاصی از یادگیری و حافظه را بهبود می بخشد. ورزش می تواند سرعت یادگیری و تشکیل حافظه را افزایش داده و عملکرد شناختی را بهبود بخشد .

هم چنین پژوهش ها نشان داده اند که ورزش از اثرات تخریبی استرس بر سیستم عصبی جلوگیری می کند. تحقیقات نشان دادند که تمرین به طور مثبتی بر توانایی شناختی اثر می گذارد. تمرین روی تردمیل عامل مهمی در بهبود عملکرد شناختی است .

مطالعات نشان می دهند که افراد با فعالیت بدنی متوسط نسبت به افراد کم تحرک کمتر در معرض خطر ابتلا به بیماری های ذهنی قرار دارند، این نشان می دهد که تمرین بدنی فواید جسمانی و روان شناختی دارد. ورزش از اثرات منفی استرس بر یادگیری پیشگیری کرده است .

پژوهش ها نشان دادند که ورزش منظم از طریق سازگاری های فیزیولوژیکی مختلف، مانند سرعت متابولیک و تطابق محور HPA امکان پاسخ به تغییرات محیطی را برای ارگانیسم فراهم کرده و درنتیجه درک و یادگیری مناسب تری صورت می گیرد.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تنظیم: مرجان سلیمانیان