تبیان، دستیار زندگی
این مصوبه فقط شامل مشمولان خدمت وظیفه عمومی با بیش از 8 سال غیبت است برای مشمولان متأهل، 5 درصد و برای مشمولان دارای فرزند به ازای هر فرزند 5 درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر می شود
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خرید سربازی قسطی شد

این مصوبه فقط شامل مشمولان خدمت وظیفه عمومی با بیش از 8 سال غیبت است برای مشمولان متأهل، 5 درصد و برای مشمولان دارای فرزند به ازای هر فرزند 5 درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر می شود

بخش اجتماعی تبیان
سربازی

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1395 به دولت اجازه دادند تمامی مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از 8 سال غیبت دارند، با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، به صورت یکجا یا تقسیط تا پایان سال 1395 معاف کنند.
تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. پایه ریالی جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه بر مبنای مدرک تحصیلی آنها به شرح زیر است:

- زیر دیپلم، 100 میلیون ریال
- دیپلم: 150 میلیون ریال
- فوق دیپلم: 200 میلیون ریال
- لیسانس: 250 میلیون ریال
- فوق لیسانس: 300 میلیون ریال
- دکترای پزشکی: 350 میلیون ریال
- دکترای غیرپزشکی: 400 میلیون ریال
و پزشکان متخصص و بالاتر 500 میلیون ریال

بر اساس مصوبه مجلس به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال 10 درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و غیبت بیش از 6 ماه، یک سال محسوب می شود. همچنین برای مشمولان متأهل، 5 درصد و برای مشمولان دارای فرزند به ازای هر فرزند 5 درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر می شود.


منبع :ایسنا