تبیان، دستیار زندگی
Unununium اونونبیوم یکی از عناصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن Uub و عدد اتمی آن 112 می باشد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اونونبیوم

اونونبیوم

Unununium اونونبیوم یکی از عناصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن Uub و عدد اتمی آن 112 می باشد. این عنصر یکی از عناصر بسیار سنگین میباشد که اتم هایش از طریق نشر ذرات آلفا در نیمه عمر 240 µs متلاشی میشوند.

تاریخچه

این عنصر اولین بار در 9thFebruary1996 در Gesellschaft fr Schwerionenforschung دارمشتالد آلمان کشف شد. این عنصر با ترکیب اتم روی و اتم سرب از طریق شتاب دادن به Nuclei روی در یک شتاب دهنده ینی سنگین کشف شد.

نام اونونبیوم با توجه به سازمان IUPAC انتخاب شد. با این وجود بحث هایی در خصوص نام گذاری مجدد این عنصر همچنان وجود دارد.

اثرات آنانبیم بر روی سلامتی

آنانبیم آن قدر ناپایدار است که هر مقداری از آن تشکیل شود، به سرعت به عناصر دیگر تبدیل می شود. بنابراین لزومی ندارد که اثرات و خطرات آن را بر روی سلامتی بررسی کنیم.

اثرات زیست محیطی اونونبیوم

به علت نیمه عمر بسیارکوتاه روئنتژنیم (حدود 0.24 میلی ثانیه)، لزومی ندارد که اثرات آن را بر روی محیط زیست بررسی کنیم.


مرکز یادگیری سایت تبیان - منبع: پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور
تنظیم: مریم فروزان کیا