تبیان، دستیار زندگی
در این مجموعه تعاملی آموزشی، شما دانش آموزان به خوبی با دایره و اجزای آن همچنین مباحث مختلف دیگر مرتبط با این شکل هندسی آشنا خواهید شد. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دایره و اجزای آن

دایره

دایره چیست؟

مجموعه نقاطی از صحفه که فاصله آن از یک نقطه به نام مرکز برابر باشند، دایره(circle) نامیده می شود. همان طور که می دانید هر دایره دارای مرکز، شعاع و قطر می باشد.

در این مجموعه تعاملی آموزشی، شما دانش آموزان به خوبی با دایره و اجزای آن همچنین مباحث مختلف دیگر مرتبط با این شکل هندسی آشنا خواهید شد.

آشنایی با دایره و اجزای آن

 

دایره و زاویه مرکزی

دایره و زاویه محاطی

زاویه محاطی و زاویه مرکزی

اندازه زاویه محاطی

زاویه محاطی و نصف کمان رو به رو

خط مماس بر دایره


یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم: مریم فروزان کیا