تبیان، دستیار زندگی
تا به حال در چند نوبت مقامات تک نرخی شدن ارز را به تعویق انداخته اند. در حالی که پس از برجام، بانک مرکزی از تک نرخی شدن ارز در مدت 6 ماه خبر داد که می توانست به معنی آن باشد که تا تیرماه امسال ارز تک نرخی می شود، حال بار دیگر زمان موعود به نیمسال دوم 1395
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا واقعا ارز تک نرخی می شود؟

تا به حال در چند نوبت مقامات تک نرخی شدن ارز را به تعویق انداخته اند. در حالی که پس از برجام، بانک مرکزی از تک نرخی شدن ارز در مدت 6 ماه خبر داد که می توانست به معنی آن باشد که تا تیرماه امسال ارز تک نرخی می شود، حال بار دیگر زمان موعود به نیمسال دوم 1395 کشیده شده است.

بخش اقتصاد تبیان
تک نرخی شدن ارز

در هیچ کدام از زمان های تعیین شده از سوی مقامات، نشانه ای از شک و تردید وجود نداشت. در حقیقت مقامات به گونه ای تعهدآور زمان های تعیین شده را اعلام می کردند تا به این شکل سیگنالی قوی به بازار دهند و انتظارات را بر مبنای آن تعهد شکل دهند، اما بار دیگر زمان به آینده دیگری موکول شده است. آینده ای که به نظر راقم احتمال احیای نظام تک نرخی به مراتب کمتر از زمان های قبلی است. چرا؟تصمیم گیری در مورد مسائل ارزی بیش از سایر موضوعات اقتصادی در منظومه ای فراتر از نهادهای مسوول تعیین می شود. حساسیت بیش از حد دولت ها به نرخ ارز که بیشتر ناشی از فشار منتقدان است، در این دولت نیز کاهش نیافته است. حساسیتی که موجب می شود سیاست ارزی یک فرمول ساده داشته باشد: «نرخ ارز نباید افزایش یابد مگر آنکه از کنترل خارج شود.» فرمولی که بدون کم و کاست در دولت های مختلف به اجرا گذاشته شده است. منتقدان همواره هرگونه افزایش نرخ ارز را نامناسب و وقوع آن را نشانه ای از ناکارآمدی سیاست های دولت می دانند. نباید از یاد برد که اگر تا به امروز و با وجود ثبات و انتظارات مثبت در بازار، دولت اقدام به احیای نظام تک نرخی نکرده است، دلیلش بیم از افزایش نرخ بازار بوده است.

پرسش این است که وقتی دولت نشان داده تا به این حد نسبت به افزایش نرخ ارز محتاط است، چگونه در نیمه دوم سال و نزدیک شدن به انتخابات حاضر است این ریسک را بپذیرد؟

البته عدم تحقق نظام تک نرخی برای دولتی که همواره آن را قول داده است، نقطه ای منفی در کارنامه اجرایی است، اما شاید دولت بدش نیاید با وجود نظام دو نرخی با قیمتی در همین حدود برای ارز آزاد وارد کارزار انتخاباتی سال 1396 شود؛ این یعنی بازی کردن بر مبنای فرمول فوق.واقعیت این است که هر چه بانک مرکزی احیای نظام تک نرخی را به زمان انتخابات نزدیک کند، احتمال اجرایی نشدن آن بیشتر می شود. شاید بانک مرکزی به دنبال شرایطی می گردد که دسترسی به ذخایر به عالی ترین سطح برسد و با خیال راحت تر نظام تک نرخی را بازیابد، اما به نظر راقم هر چه می گذرد نه تنها فشار سیاسی برای عدم احیا بیشتر می شود، بلکه سیاست کاهش نرخ سود بانکی و عبور بازارهای مختلف مالی از چرخه رکودی و باثبات، منجر به آن می شود که زمان موعود هیچ گاه در عرصه اقتصاد طلوع نکند. این فشار تقاضاست که می تواند احیا را با شکست مواجه کند نه ظرفیت عرضه ارز در بازار. متاسفانه فشار تقاضا برای ارز امروز از زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی بیشتر شده است؛ هم به دلیل انباشت تورم و هم به دلیل دور شدن از فضای مثبت برجام. اما نکته آنجا است که هر چه زمان بگذرد، فشار تقاضا و احتمال افزایش نرخ ارز در پی حذف ارز مبادله ای بیشتر می شود. از این رو امروز تبعات احیای نظام تک نرخی هر چه باشد از فردا کمتر خواهد بود.


منبع: خبر انلاین

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .