تصاویر ببین و بگو 2- بیاد آوردن شماره تلفن 3- بازی اعداد و کلمه 4- جاگذاری تصاویر طبق الگو از پیش دیده شده ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تقویت حافظه کوتاه مدت و بلند مدت

تقویت حافظه کوتاه مدت و بلند مدت

حافظه کوتاه مدت و راههای تقویت آن:

1- تصاویر ببین و بگو
2- بیاد آوردن شماره تلفن
3- بازی اعداد و کلمه
4- جاگذاری تصاویر طبق الگو از پیش دیده شده
5- کارت پومین (وسیله کمک آموزشی)
6- موزائیک های رنگی (وسیله کمک آموزشی)
7- مکعب های رنگی با الگو (وسیله کمک آموزشی)
8- کلمات مشخص شده در متن را حفظ کند و بیان کند
9- یکی از دانش آموزان روی چند حرف از جدول الفبا بپرد و دانش آموز بگوید چه حرف هایی بود.

تقویت حافظه کوتاه مدت و بلند مدت

حافظه بلند مدت و راهبردهای درمانی آن:

1- تعریف داستانی را که در هفته گذشته خوانده است.
۲- تعریف خاطرات تابستان یا مسافرت یا عید نوروز
3- تشخیص و شناسایی میوه ها- رنگ و شکل و طعم انها
4- به خاطر داشتن جدول ضرب اعداد
5- تکرار مطالب درسی
6- نوشتن مطلب در مورد فصل های سال و بیان خصوصیات فصل ها
7- به یاد داشتن و بیان ماه های سال
8- بیان قانون بازی هایی که می داند
9- بیان نام کارتون ها و فیلم هایی که می بیند.
10- شرح و بیان کارتون ها و فیلم های دیده شده
۱۱- به یادآوردن دوستان سال های قبل
12- بیان شماره تلفن ها
13- یادآوری تاریخ های تولد
14- گفتگو در مورد قیافه های افراد
15- به یاد داشتن کارها و قرارهای ملاقات
16- یادگیری همراه با موسیقی

مرکز یادگیری سایت تبیان، تنظیم: مرجان سلیمانیان