تبیان، دستیار زندگی
سازمان سنجش فهرست منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1395 را به شرح زیر اعلام کرد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فهرست منابع آزمون سراسری سال 95

سازمان سنجش فهرست منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1395 را به شرح زیر اعلام کرد. ...

کنکور

الف - دروس عمومی

ب دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

ج- دروس تخصصی گروه علوم تجربی

د - دروس تخصصی گروه علوم انسانی


مرکز یادگیری سایت تبیان - منبع: پیک سنجش آموزش کشور
تهیه و تنظیم: مریم فروزان کیا