• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/10/24
  • تاريخ :

قهوه مشوق ورزش!


پژوهشگران دریافته اند قهوه ، مشوق ورزش است. به نوشته پایگاه اینترنتی اخبار گوگل ، پژوهشگران دانشگاه جورجیا در امریكا دریافته اند مصرف یك یا دو فنجان قهوه می تواند از خستگی كار روزانه بكاهد و بدن را اماده ورزش كند.

پژوهشگران دریافته اندكافئین قهوه موجب رفع درد و خستگی كار روزانه تا 48 درصد می شود. این بررسی نشان می دهد مصرف قهوه در این مورد در مردان تاثیر بیشتری از زنان می گذارد.

بررسیهای قبلی نشان می داد نباید دقیقاً قبل از ورزش قهوه خورد ، ولی بررسی جدید تاثیر ان بر اشتیاق به ورزش را مشخص كرد. تحقیقات بیشتر در این مورد ادامه دارد.

آشنایی با مکمل غذایی کریئتین

آشنایی با مکمل غذایی گلوتامین

UserName