تبیان، دستیار زندگی
امروزه دانشمندان می دانند که آنچه انسان می بیند می تواند بسیار متفاوت از چیزی باشد که در واقع وجود دارد. مغز انسان در تعامل با دنیای اطراف خود بسیار هوشمندانه عمل می کند اما ممکن است در مواردی فریب بخورد! فعالیت زیر را انجام دهید تا با این مسئله بیشتر....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خطای دید، اثر استروبوسکوپیک

خطای دید، اثر استروبوسکوپیک

مقدمه:

امروزه دانشمندان می دانند که آنچه انسان می بیند می تواند بسیار متفاوت از چیزی باشد که در واقع وجود دارد. مغز انسان در تعامل با دنیای اطراف خود بسیار هوشمندانه عمل می کند اما ممکن است در مواردی فریب بخورد! فعالیت زیر را انجام دهید تا با این مسئله بیشتر آشنا شوید.

خطای دید، اثر استروبوسکوپیک

پیش زمینه:

ما با چشمان و مغز خود می بینیم. چشمان ما نور ورودی را دریافت می کنند. پالس های الکتریکی اطلاعات را به مغز منتقل می کنند و این اطلاعات توسط مغز پردازش و به تصویر تبدیل می شوند.

خطای دید، اثر استروبوسکوپیک

ناحیه ی موجود در پشت چشم ما شبکیه نام دارد. شبکیه مجهز به دو نوع سلول حساس به نور است: سلول های مخروطی و سلول های میله ای. این سل ولها سیگنال های الکتریکی را به مغز ارسال می کنند. سلول های مخروطی به رنگ حساس هستند و برای جزییات مناسبند؛ این سلول ها به نور روشن نیاز دارند. سلول های میله ای به حرکت، شکل و تغییر شدت و در واقع به نور حساس هستند.

خطای دید، اثر استروبوسکوپیک

سلول های مغزی که در پردازش اطلاعات بصری نقش دارند نیز هر کدام وظیفه ی خاصی بر عهده دارند. برخی از آنها مسئول تشخیص حرکت، موقعیت و همچنین ایجاد طرحی کلی از آنچه می بینیم هستند. این سلول ها به قیمت از دست دادن جزییات بسیار سریع کار می کنند. سلول های دیگر مسئول تشخیص جزییات چیزی که می بینیم هستند.

خطای دید، اثر استروبوسکوپیک

سیستم بینایی ما طوری تکامل یافته است که به بهترین شکل به ما کمک کند. این سیستم به ویژه در تشخیص الگوها حتی زمانی که اطلاعات ناقص است توانایی دارد. اما همین باعث می شود مغز در معرض فریب خوردن باشد. برداشت بصری ما می تواند بسیار متفاوت از آن چیزی باشد که واقعاً وجود دارد؛ ما به این موارد خطای دید می گوییم. در این فعالیت علمی شما نمونه ای از این خطاهای دید را به صورت عملی تجربه خواهید کرد.

خطای دید، اثر استروبوسکوپیک

مواد و وسایل مورد نیاز:

هم زن (هم زن چرخان دستی ترجیح داده می شود اما استفاده از هم زن برقی نیز مناسب است. هم زن چهار تیغه ای برای این فعالیت علمی مناسب تر است. هنگام استفاده از هر وسیله ی برقی حتماً از بزرگتر خود کمک بگیرید.)

منبع نور ناپیوسته با سرعت بالا (بسیاری از صفحات نمایش کامپیوترها این امکان را دارند.) می توانید از لامپ های فلورسنت، CFL (لامپ کم مصرف) یا لامپ های LED استفاده کنید.

محلی برای قرار دادن منبع نور ناپیوسته

صندلی برای نشستن در حالتی که چشم شما در خط دید مستقیم منبع نور ناپیوسته قرار بگیرد. (اختیاری)

آماده سازی:

چنانچه از لامپ کم مصرف یا LED استفاده می کنید، دقت داشته باشید که باید در جایی باشید که تنها منبع نور این لامپ ها باشند (مثلاً داخل کمد یا یک اتاق در شب). برای تعویض لامپ ها یا هر گونه تغییر دیگر حتماً از یک بزرگتر کمک بگیرید.

اگر از کامپیوتر به عنوان منبع نور استفاده می کنید، آن را روی میزی محکم قرار دهید. یک صندلی مقابل کامپیوتر بگذارید و موقعیت و ارتفاع آن را طوری تنظیم کنید که در حالت نشسته چشم شما مقابل صفحه نمایش کامپیوتر قرار بگیرد. زمینه ی صفحه ی نمایش را رنگی روشن مانند سفید قرار دهید.

اگر از همزن برقی استفاده می کنید دقت داشته باشید که باید در نزدیکی شما یک پریز برق باشد.

خطای دید، اثر استروبوسکوپیک

روش کار:

کار را در محلی با منبع نور پیوسته (مانند نور طبیعی روز از پنجره یا یک چراغ معمولی) شروع کنید. همزن را مقابل چشمان خود بگیرید. در حالتی که تیغه ها نمی چرخند از میان آنها به یک دیوار یا بیرون از پنجره نگاه کنید. آیا می توانید تعداد تیغه های هم زن را تشخیص دهید؟

همزن را به چرخش دربیاورید. (در صورت برقی بودن همزن حتماً از یک بزرگتر کمک بگیرید.) با کمترین سرعت چرخش شروع کنید. از میان تیغه ها به یک دیوار یا بیرون از پنجره نگاه کنید. آیا همچنان می توانید تیغه ها را از هم تشخیص بدهید یا شکلی تار از همه ی آنها می بینید؟ به نظرتان دلیل این اتفاقات چیست؟

سرعت چرخش را رفته رفته بیشتر کنید. آیا تفاوتی مشاهده می کنید؟ آیا می توانید تفاوت سرعت چرخش تیغه ها را با چشم تشخیص دهید؟ آیا جهت چرخش تیغه ها قابل تشخیص است؟

چرخش همزن را قطع کنید و سراغ منبع نور ناپیوسته بروید (مانند صفحه ی کامپیوتر، لامپ کم مصرف یا LED). اگر از صفحه ی کامپیوتر به عنوان منبع نور استفاده می کنید، طوری مقابل آن بنشینید که چشمانتان هم سطح با صفحه نمایش باشد. همزن را مقابل صفحه نمایش و به سمت آن نگه دارید.

اگر از لامپ کم مصرف یا LED استفاده می کنید، همزن را پایین منبع نور و در مقابل زمینه ای با رنگ ثابت مانند دیوار نگه دارید. همزن را با سرعت کم بچرخانید. از درون تیغه ها به صفحه ی نمایش کامپیوتر یا دیوار نگاه کنید، چه می بینید؟ آیا مشاهدات شما با قبل تفاوت دارد؟ چند تیغه ی جدا از هم می بینید؟ آیا می توانید جهت چرخش تیغه ها را تشخیص دهید یا تیغه ها بدون حرکت به نظر می رسند؟ (کم کردن شدت نور می تواند نتیجه ی بهتری را حاصل کند.)

سرعت چرخش همزن را افزایش دهید. با تغییر سرعت همزن چه تفاوتی در مشاهدات شما رخ می دهد؟

سرعت چرخش همزن را تا بیشترین حالت ممکن بالا ببرید. آیا ظاهر تیغه ها افزایش سرعت را نشان می دهد؟ آیا تیغه ها ظاهراً در یک جهت می چرخند؟ دلیل مشاهدات شما چیست؟

آزمایش های تکمیلی:

- شما در این فعالیت دو منبع نور پیوسته و ناپیوسته را بررسی کردید. چه منابع نور دیگری وجود دارند؟ اگر این آزمایش را با صفحه ی تلویزیون یا آسمان انجام دهید چه اتفاقی می افتد؟ می توانید این حالت ها را امتحان کنید و نتایج را بررسی کنید. (توجه کنید که به هیچ وجه نباید به طور مستقیم به یک منبع نور شدید مانند لیزر یا خورشید نگاه کنید، زیرا به چشمان شما آسیب وارد می شود.)

مشاهده و نتیجه گیری:

در حالتی که همزن نمی چرخد شمارش تیغه ها آسان است، اما با شروع چرخش شرایط متفاوت می شود. انسان جزییات را در حالتی می بیند که شرایط مناسب باشد و با افزایش سرعت جزییات کمتر مورد توجه قرار می گیرند.

با استفاده از منبع نور پیوسته، احتمالاً تیغه های در حال چرخش با سرعت بالا را به صورت شکلی تار مانند یک جسم بی حرکت شفاف مشاهده می کنید. با تغییر منبع نور به صفحه ی کامپیوتر یا هر منبع ناپیوسته ی دیگر، حتی در حالت چرخش سریع نیز تیغه ها قابل تشخیص هستند.

با استفاده از منبع نور پیوسته در لحظات مختلف تصویر به طور چشمگیری تغییر نمی کند؛ مغز تغییرات عمده ای را تشخیص نمی دهد و به همین دلیل همزن در حال چرخش را تقریباً به صورت یک جسم بی حرکت می بینید. با این وجود هنگام کار با منبع نور ناپیوسته، چشم تنها زمانی اطلاعات را دریافت می کند که نور تابیده می شود.

اطلاعات رسیده به مغز در لحظات مختلف بسیار متفاوت است. در این شرایط مغز ظاهر همزن را به عنوان سوژه ی مهم تر مد نظر قرار می دهد و می توانید تیغه ها را به طور جداگانه ببینید. هنگامی که مغز تصویر همزن را در موقعیت های متفاوت بازسازی می کند، این نتیجه حاصل می شود که جسم در حال حرکت است.

نکته این جاست که حرکتی که مغز شما می بیند حرکت واقعی تیغه های همزن نیست. بسته به سرعت تناوب منبع نور و همچنین سرعت چرخش تیغه های همزن، ممکن است تیغه ها را در حال چرخش به جلو یا عقب و یا حتی بدون چرخش ببینید. در طول انجام آزمایش می دانستید که سرعت چرخش تیغه ها بیشتر می شود و جهت آن نیز تغییر نمی کند، اما آنچه که با چشم می دیدید متفاوت بود.

مغز شما در این شرایط فریب می خورد؛ چیزی که می بینید خطای دید است. به این خطای دید اثر استروبوسکوپیک گفته می شود. هر منبع نور ناپیوسته (برخی منابع ناپیوسته تا ۱۵ مرتبه در ثانیه چشمک می زنند) می تواند اثر استروبوسکوپیک را ایجاد کند اما منبع نور پیوسته باعث ایجاد این خطای دید نمی شود.


منبع: Scientific American

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی