تبیان، دستیار زندگی
با توجه به تحقیقاتی که دانشمندان انجام داده اند نشان داده که نیمکره چپ مغز برای ریاضی و علوم و ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دو نیمکره مغز و تاثیر تحریک آن ها برای آموزش ریاضی و دیگر دروس

با توجه به تحقیقاتی که دانشمندان انجام داده اند نشان داده که نیمکره چپ مغز برای ریاضی و علوم و ... نیمکره راست مغز برای بازی و خلاقیت و ادراک است. نیمکره چپ جزء نگر یعنی اجزا را می بیند و بعد آن ها را ترکیب می کند و نیمکره راست کل نکر است. یعنی کل را می بیند و بعد به اجزاء آن توجه می کند. حالا می توان گفت که کدام نیمکره اشخاص بیشتر فعال است.

ویژگی های کلی هر کدام از نیمکره های مغز ما به طور اجمالی از این قرارند:

نیمکره راست: به فرآیندهای ادارکی، تصور، تجسم، خیال پردازی، شناخت رنگ و موسیقی و هنر، شناسایی قیافه ها و اشکال و کلاً برداشت، داوری و ترکیب می پردازد .

نیمکره چپ: اختصاص به فعالیت هایی همچون ریاضیات، زبان و ترکیب عبارات کلام، منطق، حافظه، طبقه بندی ها تحلیل و ٦ دارد. این نیمکره به جزئیات امور توجه دارد و همانند قوه بینایی مورچه تک تک می بیند.

جالب است بدانید نیمکره راست مغز عضله های قسمت چپ بدن و نیمکره چپ مغز عضلات سمت راست بدن را کنترل می کنند.

ثابت شده که اکثر حسابداران، وکلا و طراحان بیشتر از سمت چپ مغز خود استفاده می کنند، زیرا با فرآیندهایی سر و کار دارند که این قسمت مغز را بیشتر مورد استفاده قرار میدهد.

سیاستمداران و هنرمندان به دلیل رشد این فعالیت ها در سمت راست مغز به اصطلاح راست مغزند.

در واقع مغز چپ، ابتدا اجزاء را دیده و سپس آن ها را ترکیب نموده و کل را می سازد لیکن مغز راست ابتدا کل را می بینید و بعد اجزاء آن را تشخیص می دهد. تفکر مغز چپ بر هوش استوار است، لیکن سمت راست مغز اساس خلاقیت را تشکیل می دهد.

اما فراموش نکنید که برتری یک نیمکره به دیگری به معنی عدم استفاده از نیمکره دیگر نیست و هر دو نیمکره از فعالیت هم آگاهی دارند و در مجموع فعالیت دو نیمه مغز با هم -اما به طور نسبی- شخصیت فرد را می سازند.

به طور اجمال تاکنون ثابت شده که فعالیت هائی همچون تفکر منطقی، استدلال، کلام و محاسبات پیچیده مربوط به نیمکره چپ و فعالیت هائی چون تخیل، توهم، درک فضائی اجسام و موسیقی در نیمکره راست قرار دارد.

حالا مزیت های نیمکره چپ مغز ؟

- به طور دائمی آگاهی دهنده توالی رفتار مداوم ماست.

- مسئول هوشیاری از زمان، ترتیب، جزئیات و سبک است.

- مسئول توانایی های شنوایی و لفظی است.

- متخصص در کلمات، منطق، تفکر تحلیلی، خواندن و نوشتن است.

- مسئول شناخت حدود و تشخیص درست از غلط.

- مسئول دانستن و احترام گذاشتن به قوانین و ضرب العجل ها.

و مزیت های نیمکره راست مغز ؟

- ما را از تازگی و نوظهوری آگاه می کند و هنگامی که کسی دروغ می گوید یا شوخی می کند، به ما اطلاع می دهد.

- متخصص در فهمیدن یک تصویر کامل

- متخصص درموسیقی و هنر

- به ما در درست کردن تصاویر ذهنی موقع خواندن یا صحبت کردن کمک می کند.

- مسئول واکنش های ادراکی مستقیم و احساسی.

- به ما در به وجود آوردن و حفظ روابط کمک می کند.

- حرکات دست و پا در تحریک نیمکره راست مغز بسیار موثرند.

در اول کلاس در دقایق اولیه بچه ها کف دست همدیگر را قلقلک بدهند . این کار برای به کار افتادن نیمکره راست مغز بسیار موثر است.

چرا که حرکات دست مغز را فعال می کند. در حقیقت قلقلک نیمکره راست مغز که برای خلاقیت و بازی است را تحریک می کند و مغز شروع به فعالیت می کند.

در کشور پرتقال از دانش آموزان می خواهند تا اعداد را با انگشتان پا نشان دهند.

برای تحریک مغز در پرتقال بچه را به جایی که موکت یا فرش پهن شده می برند و بچه ها در آنجا کفش و جوراب خود را در می آورند و کف پاهای همدیگر را قلقلک می دهند.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: مرجان سلیمانیان