تبیان، دستیار زندگی
اد ماه 1382 زندگی مولانا فیلم می شود   دهلی‎‎ نو ـ « مظفرعلی» فیلمساز معـروف‎ هنـدی،‎ قصد دارد فیلمی‎‎ درباره‎ زندگـی شیـخ‎ جـلال‎ الدین‎ رومی‎‎ « مولوی‎» شاعر پرآوازه‎ ایرانی بسازد. به‎‎ گزارش‎ خبرگـزاری‎ فـرانسـه ، ایـ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی و هنری 26 مرداد ماه 1382

زندگی مولانا فیلم می شود

دهلی‎‎ نو ـ « مظفرعلی» فیلمساز معـروف‎ هنـدی،‎ قصد دارد فیلمی‎‎ درباره‎ زندگـی شیـخ‎ جـلال‎ الدین‎ رومی‎‎

« مولوی‎» شاعر پرآوازه‎ ایرانی بسازد.

به‎‎ گزارش‎ خبرگـزاری‎ فـرانسـه ، ایـن‎ كارگردان‎ هندی‎ گفت‎‎: امیدوار است بتوانـد، نظر برخی‎ از ستارگان‎‎ مشهور هالیوود همچون «دانیـل‎‎ دی‎ لـویـس»‎ ، « رابـرت‎ دونـیـرو» و« ال پاچینو» را برای‎‎ بـازی در ایـن‎ فـیلـم‎ كـه‎ هزینه‎‎ ساخت‎ آن‎‎25 میلیون دلار برآورد شـده است‎‎ ، به دست آورد.

وی افزود : این فیلـم‎ بـه‎ زندگی‎ مولانـا و دو اثـر مـانــدگــار او یعنی دیوان‎ غزلیات‎ و مثنوی‎‎ معنوی اختصاص‎ دارد.

مظفر علــی‎ گفــت‎ : پــس‎ از 10 ســال‎ تحــقیــق‎ دربـاره‎ زنــدگــی‎ مــولانــا ، فـیلـمنـامـه‎‎ آن‎ را نوشته است‎.