تبیان، دستیار زندگی
تصاویر آیت الله واعظ طبسی
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهری هدهدی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصاویر آیت الله واعظ طبسی

تصاویر آیت الله واعظ طبسی

بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان
شناسنامه آیت الله واعظ طبسی

شناسنامه آیت الله واعظ طبسی

تصاویر آیت الله واعظ طبسی
سفر به عراق

تصاویر آیت الله واعظ طبسی

سفر عراق

تصاویر آیت الله واعظ طبسی

تصاویر آیت الله واعظ طبسی

عکس آیت الله طبسی در یک سال گذشته
تصاویر آیت الله واعظ طبسی

آیت الله واعظ طبسی در مانور نظامی ... در کنار شهید آیت الله سید محمد باقر حکیم در سال های اول انقلاب

تصاویر آیت الله واعظ طبسی

تصویری از حضرت آیت الله خامنه ای و مرحوم آیت الله واعظ طبسی

تصاویر آیت الله واعظ طبسی

از راست آیت الله طبسی مقام معظم رهبری شهید هاشمی نژاد و مرحوم میرزا جواد آقا تهرانی

تصاویر آیت الله واعظ طبسی
از راست آیت الله واعظ طبسی، شهید حجت الاسلام کامیاب (نماینده مشهد در دوره اول مجلس)، شهید دکتر بهشتی در کنار یکدیگر
تصاویر آیت الله واعظ طبسی

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

حضرت آیت الله خامنه ای در کنار مرحوم آیت الله واعظ طبسی

حضرت آیت الله خامنه ای در کنار مرحوم آیت الله واعظ طبسی

حضرت آیت الله خامنه ای در کنار مرحوم آیت الله واعظ طبسی
حضرت آیت الله خامنه ای در کنار مرحوم آیت الله واعظ طبسی
تصاویر کمتر دیده شده از حضرت آیت الله خامنه ای در کنار مرحوم آیت الله واعظ طبسی

تصاویر آیت الله واعظ طبسی

عکس قدیمی آیت الله واعظ طبسی با علما در حرم امام رضا علیه  از راست آیت الله امامی کاشانی، مقام معظم رهبری.مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی و آیت الله واعظ طبسی..السلام

تصاویر آیت الله واعظ طبسی

تصاویر آیت الله واعظ طبسی

عیادت رئیس دفتر رهبر انقلاب از آیت الله واعظ طبسی

تصاویر آیت الله واعظ طبسی

تصاویر آیت الله واعظ طبسی

وداع با آبت الله طبسی

وداع با آبت الله طبسی

وداع با آبت الله طبسی

وداع با آبت الله طبسی

وداع با آبت الله طبسی

تصاویر آیت الله واعظ طبسی

وداع با آبت الله طبسی
وداع با آبت الله طبسی

وداع با آیة الله طبسی

تشییع پیکر مطهر آیة الله طبسی

تشییع پیکر مطهر آیة الله طبسی

تشییع پیکر مطهر آیة الله طبسی

تشییع پیکر مطهر آیة الله طبسی

تشییع پیکر مطهر آیة الله طبسی

تشییع پیکر مطهر آیة الله طبسی در مشهد مقدس

نماز خواندن مقام رهبری بر پیکر آیة الله طبسی

نماز خواندن مقام رهبری بر پیکر آیة الله طبسی
نماز خواندن مقام رهبری بر پیکر آیة الله طبسی
نماز خواندن مقام رهبری بر پیکر آیة الله طبسی
نماز خواندن مقام رهبری بر پیکر آیة الله طبسی

نماز خواندن مقام رهبری بر پیکر آیة الله طبسی


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.