• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1385/10/17
  • تاريخ :

قصیده واره غدیر

صداى كیست چنین دلپذیر مى‏آید؟

كدام چشمه به این گرمسیر مى‏آید؟

صداى كیست كه این گونه روشن و گیراست ؟

كه بود و كیست كه از این مسیر مى‏آید؟

چه گفته است مگر جبرئیل با احمد؟

صداى كاتب و كلك دبیر مى‏آید

خبر، به روشنى روز در فضا پیچید

خبر دهید: كسى دستگیر مى‏آید!

كسى بزرگتر از آسمان و هر چه در اوست‏

به دستگیرى طفل صغیر مى‏آید

على به جاى محمد به انتخاب خد 

خبر دهید: بشیرى نذیر مى‏آید!

كسى به سختى سوهان به سختى صخره

كسى به نرمى موج حریر مى‏آید

كسى كه مثل كسى نیست، مثل او تنهاست

كسى شبیه خودش بى نظیر مى‏آید

خبر دهید كه: دریا به چشمه خواهد ریخت‏

خبر دهید به یاران: غدیر مى‏آید

به سالكان طریق شرافت و شمشیر

خبر دهید كه از راه، پیر مى‏آید

خبر دهید به یاران: دوباره از بیشه

صداى روشن یك شرزه شیر مى‏آید

خم غدیر به دوش از كرانه‏ها، مردى

به آبیارى خاك كویر مى‏آید

كسى دوباره به پاى یتیم مى‏سوزد

كسى دوباره سراغ فقیر مى‏آید

كسى حماسه‏تر از این حماسه‏هاى سبك‏

كسى كه مرگ به چشمش حقیر مى‏آید...

 مرتضى امیرى اسفندقه‏
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName