تبیان، دستیار زندگی
موضوع جالبی است که محیط هر چیز مدور و گردی – هر چه که باشد، چه کوچک، چه بزرگ – همیشه قطر آن کمی کوچک تر از یک سوم محیط آن است. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قطر زمین چقدر است؟

قطر زمین چقدر است؟

موضوع جالبی است که محیط هر چیز مدور و گردی _ هر چه که باشد، چه کوچک، چه بزرگ_ همیشه قطر آن کمی کوچک تر از یک سوم محیط آن است. مثلاً اگر سیبی را از وسط نصف نمائید خواهید دید که محیط آن کمی از سه برابر قطر آن بزرگتر است.

اندازه دور تا دور یا محیط کره زمین به طوری که عملاً انجام گرفته 25 هزار مایل می باشد. پس مسافت مستقیم میان دو قطبین زمین یعنی طول قطر آن یک سوم حدود 8 هزار میل است. سطح خارجی جهان را پوسته ای از سنگ و صخره قرار گرفته است.

در واقع زمین از طبقات و قشرهای مختلفی به وجود آمده است و این قشرها عبارتند از شن، ماسه، صدف، زغال سنگ و میان این طبقات مختلف، طلا، نقره، الماس، یاقوت و گاهی هم دریاچه های بزرگ نفتی وجود دارد. روی این حساب است که اگر مردم، این سنگ ها و صخره ها را بشکافند و زمین را حفر نمایند از میان آن ها، به نفت و یا کان های زغال سنگ و یا زر و سیم و دیگر مواد معدنی درون زمین می رسند.

هر چه از این قشرهای سطحی زمین پایین تر رویم، دیگر اثری از این طبقات نخواهیم دید. بلکه از آن پس زمین یک پارچه سنگ و صخره است که هر چه پایین تر رویم به محیطی سوزانتر می رسیم و این همان مکانی است که هنوز کاملاً سرد نگردیده و اگر باز هم پایین تر رویم به جایی می رسیم که صخره های سنگی هنوز در حال سوختن هستند.

دهانه های آتشفشان کنونی درواقع دود کش های گدازان مرکزی زمین هستند. در این مرکز زمین همه چیز مذاب است.

وزن زمین چقدر است؟

بر طبق محاسبات دانشمندان وزن زمین معادل 6600 «تریلیون» تن می باشد. برای تعیین وزن زمین از طریق زیر استفاده شده است. ابتدا وزنه کوچکی را به طنابی آویزان نکردند و موقعیت آن وزنه را اندازه گرفتند. سپس یک تن سرب را به مجاورت آن وزنه قراردادند و چون کششی میان وزنه کوچک و وزنه بزرگ وجود دارد. بر اثر این پدیده بین وزنه ها تغییر اندکی به وجود آمد. این تغییر بقدری اندک است که معادل یک میلیونیم یک اینچ می باشد.

پس مشاهده نمودید که کار اندازه گیری چقدر دقیق است- سپس دانشمندان علم ریاضی را به کمک گرفتند و وزن زمین را تعیین نمودند.

خط استوا چیست؟

ترجمه اروپایی واژه استوا « اکواتور» می باشد که از لفظ لاتینی آمده و به معنی برابر کردن است و کار را خط استوا انجام داده است.

خط استوا زمین را بدو منطقه مساوی شمالی و جنوبی یعنی نیمکره ی شمالی و نیم کره ی جنوبی قسمت کرده است.

خط استوا، خط موهومی است که زمین را درست از وسط دور زده است.

به موازات خط استوا، خط های دیگری به دور زمین کشیده شده اند که مدارات زمین نامیده می شوند. خط استوا عرض صفر جغرافیایی دارد و خطوط بالا و پایین آن نشان دهنده عرض های جغرافیایی می باشند که برای تعیین سطح زمین بکار برده می شوند.

به دقت روی نقشه را بنگرید. در روی نقشه، زمین به نواحی مختلفی تقسیم شده است. از شمال یا نقطه بالا آغاز می کنیم : اول نواحی قطبی است. بعد ناحیه معتدله شمالی، سپس نواحی استوائی و باز ناحیه معتدله جنوبی و نواحی قطب جنوب.

نواحی استوائی، تا ماوراء خط استوا زاویه 15/23 عرض جغرافیایی شمالی و 15/23 عرض جغرافیایی جنوبی کشیده شده است. در سراسر ناحیه استوایی، اشعه آفتاب بطور عمودی به زمین می تابد و همیشه گرم است،

حالا بینیم علت آن چیست؟

به طوری که می دانید محور زمین به سمت مسیر آن به دور خورشید کروی و مایل است: بنابراین خط استوا هم بطرف این مسیر کژ شده و این کجی درست 15/23 درجه می باشد و همین کجی سبب شده است که وقتی که زمین به دور خورشید می گردد. اشعه مستقیم آن زمانی در شمال خط استوا و گاهی در داخل خط استوا و زمانی هم بر جنوب آن بتابد. ولی خورشید نمی تواند از زاویه 15/23 درجه در استوا ،زاویه تابش بیشتری داشته باشد. بنابراین تمام طول سال خط استوا و نواحی نزدیک به آن دارای هوای گرم است.

koodak@tebyan.com

تهیه: علیرضا نوابی

تنظیم: فهیمه امرالله

شبکه کودک و نوجوان تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.