تبیان، دستیار زندگی
 طی مطالعاتی نشان داده شد، در آمریكاعمر متوسط خانم ها  حدود 8 سال بیش از آقایان است. افزایش طول عمر خانم ها، به علت افزایش مرگ ومیرآقایان در اثر بالا رفتن میزان بیماریهای قلبی و عروقی وسرطان ریه در آنها و كاهش مرگ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چرا زنها بیشتر از مردها عمر می كنند؟

طی مطالعاتی نشان داده شد، در آمریكاعمر متوسط خانم ها  حدود 8 سال بیش از آقایان است. افزایش طول عمر خانم ها، به علت افزایش مرگ ومیرآقایان در اثر بالا رفتن میزان بیماریهای قلبی و عروقی وسرطان ریه در آنها و كاهش مرگ و میر خانم ها در اثر كم شدن مرگ های مربوط به حاملگی و زایمان است. در ژاپن ، طول عمر متوسط خانمها 10 سال بیشتر از آقایان است.

تحقیقاتی كه دراین مورد انجام شده، آشكار ساخته كه بالاتر بودن عمر متوسط زن ها، تنها به دلیل شرایط زندگی نیست بلكه عوامل ژنتیك نیز در آن تأثیر دارد.

درحال حاضر هفت عامل عمده، علت مرگ ومیر بشر است كه عبارتند از: بیماریهای قلبی و عروقی، سرطان ریه ، آمفیزم ریه ، تصادفات اتومبیل وسایر تصادفات ، سیروز كبد و خود كشی .

علت مرگ ومیر بیشتر مردها از این بیماری ها یكی كشیدن سیگار است كه باعث بیماریهای قلبی وعروقی و سرطان ریه وآمفیزم می شود و دیگر مصرف الكل است  كه باعث بیماریهای قلبی وعروقی، سرطان ریه ،آمفیزم و ازدیاد مرگ ومیر دراثر  تصادفات وسیروز كبدی می شود. این مسئله بیشتر گریبانگیرآقایان است.

در دوره طفولیت و نوجوانی دخترها سالم تر هستند و تا سن 10 سالگی خیلی كمتر مریض می شوند. كمتر از مدرسه مرخصی می گیرند وكمتر به دكتر مراجعه می كنند ، لیكن پسرها زودتر و سخت تر به بیماریهای عفونی دوره كودكی مبتلا می شوند. فرمول ژنتیكی در جنس مؤنثXXو در جنس مذكرXYمی باشد. به نظر می رسد كه كروموزوم Xدارای عاملی برای ایجاد مصونیت در برابر بیماری ها است . همچنین استروژن و پروژسترون ( هورمون زنانگی) باعث تقویت سلول های دفاعی  بدن و درنتیجه باعث تخریب میكروب ها می شوند. درحالیكه تستوسترون ( هورمون مردانگی ) چنین اثری ندارد.

از آنجا كه آقایان فقط یك كروموزومX دارند، اگر آنX بیمارباشد ژنX  سالم دیگری وجود ندارد كه آنرابپوشاند وجبران كند، بنابراین بیماری خود را نشان می دهد . اصولا"  تعدادی از بیماریهای ارثی وجود دارد كه فقط آقایان به آن مبتلا می شوند و ممكن است باعث مرگ و میر و معلولیت شوند مانند بیماری هموفیلی كه فقط گریبانگیر مردهاست. ولی زنها تنها ناقل آن هستند و علائمی از بیماری را نشان می دهند.

خانم ها به علت داشتن دو كروموزوم از یك جنس یعنی دو كروموزومXازنظر بیولوژیكی قوی تر هستند.نمونه بارز آن فشارهای زندگی است كه منجر به خودكشی می شود. قبلاً مرگ و میر آقایان در اثر خودكشی سه برابر زن ها بود، درحالیكه خانم ها چهار برابر آقایان اقدام به خودكشی نمایشی و ناموفق می كردند. درسال های اخیر میزان خودكشی موفق در زن های تحصیل كرده به خصوص زنها ی پزشك و روانپزشك در آمریكا به نحو بی سابقه ای افزایش یافته ولی درمردها تقریباً ثابت مانده است .

تازه ترین آمار مرگ ومیر در آمریكا حاكی از آن است كه مرگ و میر خانم ها به علت 7 عامل عمده درحال افزایش است. چند علت عمده آن ، تغییر شیوه زندگی یك زن، به عهده داشتن مسئولیت دو گانه اجتماعی وخانوادگی، و استرس ناشی از آن است.

اختلاف عمده زن ومرد، تفاوت در قدرت جسمانی و حجم عضلانی است. اما در سال های اخیر در بسیاری از كشورهای غربی سعی شده است كه این اختلاف به حداقل برسد زیرا در بسیاری از این كشورها زنان نیز شغل هایی مشابه مردان دارند، در صورتیكه قبلاً شغلهای سخت و مشكل منحصر به مردان بود.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.