تبیان، دستیار زندگی
برخی معتقدند بسیار ارزشمند تر است كه خانم ها به جای مهریه های سنگین ، شروط ضمن عقد محكمی برای همسرانشان بگذارند تا در طول زندگی به استناد آن بتوانند اوقات راحت تری را سر كنند، زیرا با گذاشتن این شروط، حقوقی نسبتا برابر با همسر خود پیدا می كنند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شروط ضمن عقد بهتر از مهریه سنگین؟

برخی معتقدند بسیار ارزشمند تر است كه خانم ها به جای مهریه های سنگین ، شروط ضمن عقد محكمی برای همسرانشان بگذارند تا در طول زندگی به استناد آن بتوانند اوقات راحت تری را سر كنند، زیرا با گذاشتن این شروط، حقوقی نسبتا برابر با همسر خود پیدا می كنند...

فرآوری: ه-هدایتی-بخش حقوق تبیان
عقد

درست است كه در زندگی زناشویی، اصل مهر و علاقه است اما وقتی بحث بر سر اجرا گذاشتن مهریه و تو گفتی ها و من گفتم ها می رسد، دیگر خیلی نمی شود خوشبین بود. پس به هر ترتیب چنانچه عروس خانمی مهریه را سنگین قرار می دهد تا از استحكام زندگی خود اطمینان حاصل كند باید بداند كه شروط ضمن عقد بسیار محكمه پسندتر و راهی منطقی تر است .

شروط ضمن عقد می تواند شامل هر خواسته مشروع و معقول و مشخص و معینی باشد بنابراین برابر ماده 1119 قانون مدنی طرفین می توانند تمامی شروطی را كه مخالف مقتضای ذات عقد نباشد برای یكدیگر بگذارند.

البته شرط نباید مخالف مقتضای ذات باشد. بنابراین اگر زنی حین عقد شرط كند كه از همسرش تمكین نكند شرط هم باطل است و هم عقد را باطل می كند.

شروط ضمن عقد یك مطلب طنز یا شوخی ساده نیست. شما می توانید به جای مهریه، شروطی بگذارید که در این موارد :
-خودداری شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان حتی با توسل به اجبار

-سوءرفتار یا سوءمعاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند

-ابتلای زوج به بیماری های خطرناک و درمان نشدنی به نحوی که دوام زندگی زناشویی را برای زوجه به خطر بیندازد

-جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد

درج این شروط در عقدنامه به این معنی نیست که دیگر مرد نمی تواند همسرش را طلاق دهد. در واقع مرد در شروط ضمن عقد فقط به صورت وکالتی این حق را به همسرش می دهد و زن هم به عنوان وکیل در طلاق این را می داند که این حق یا شرط ضمن عقد به معنای انتقال کامل و مطلق حق از سوی شوهرش نیست و مرد هم می تواند بنا بر شرایطی از این حق استفاده کند.

-بی توجهی به رای دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد

-محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی در پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد

-ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به زندگی خانوادگی خلل وارد کند

-زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند

-محکومیت قطعی زوج در ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر که آبروی زوجه را به خطر بیندازد

-باردار نشدن زوجه از زوج بعد از 5 سال به علت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر

-مفقود الاثر شدن زوج و مراجعه نکردن به دادگاه 6 ماه بعد از مراجعه زوجه به دادگاه و ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه یا اجرا نکردن عدالت بین همسران به تشخیص دادگاه

پس با تحقق هر یک از این شروط و اثبات آن در دادگاه ، زن می تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و پس از قطعیت حکم نسبت به اجرا و ثبت صیغه طلاق در دفتر رسمی ثبت طلاق اقدام کرده و خودش را مطلقه کند لذا لازم است مردها بدانند اگر پای چنین شرطی در عقدنامه را امضا می کنند حق طلاق را در صورت تحقق این دوازده شرط به همسرشان داده اند.

رنجیدن خواستگار

شاید خیلی از شما در ضمن اینكه مایل به گذاشتن این شروط هستید اما نگران این می شوید كه نامزد یا خواستگارتان از شما رنجیده خاطر شود یا اصلا قبول نكند اما جالب است كه اغلب شما عزیزان نگرانی از بابت درخواست مهریه های سنگین ندارید .چه بسیار خواستگاری ها كه شب بله برون به خاطر بحث مهریه به هم می خورد و گاه طبیعی به نظر می رسد.

اما همین خانم یا خانواده شان از گذاشتن یك شرط ابا دارند . به شما توصیه می كنیم در قبال بخشیدن قسمتی از مهریه تان شروطی را بگذارید. باور بفرمایید نه تنها قبول می كنند كه خوشحال هم می شوند.
البته لازم است به این نکته اشاره کرد که  درج این شروط در عقدنامه به این معنی نیست که دیگر مرد نمی تواند همسرش را طلاق دهد. در واقع مرد در شروط ضمن عقد فقط به صورت وکالتی این حق را به همسرش می دهد و زن هم به عنوان وکیل در طلاق این را می داند که این حق یا شرط ضمن عقد به معنای انتقال کامل و مطلق حق از سوی شوهرش نیست و مرد هم می تواند بنا بر شرایطی از این حق استفاده کند.
بد نیست بدانید که شروط ضمن عقد با محتوایی چون ممنوعیت ازدواج دوم برای مرد، عدم نزدیکی یا طلاق در مدت معین مثلا 5 سال قابلیت اجرا ندارد اما می تواند زن در شروط ضمن عقدش این نکته را بگنجاند که مثلا مهریه او به دخترش تعلق بگیرد (شرط صلح مهریه به فرزند)منابع:دانشجو/ همشهری