تبیان، دستیار زندگی
از ظاهر سوال بر می آید که مراد از برزخ همان عالم بعد از مرگ است وگرنه خواب هم نوعی برزخ است. انسان وقتی که در عالم رویا و در عالم خواب هست در واقع با وجود برزخیش آن حقایق را ادراک می کند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مریم جعفری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا می توان با ارواح در برزخ رابطه داشت؟

از ظاهر سوال بر می آید که مراد از برزخ همان عالم بعد از مرگ است وگرنه خواب هم نوعی برزخ است. انسان وقتی که در عالم رویا و در عالم خواب هست در واقع با وجود برزخیش آن حقایق را ادراک می کند. آنچه که در عالم رویا می بیند، موجودات برزخی هستند و آنچه که می شنود، صداهای برزخی هستند.

بازآوری: دکتر جعفری - بخش اعتقادات شیعه تبیان
مرگ

سوال: گفته می شود برخی افراد به عالم برزخ می روند و برمی گردند آیا این مطلب حقیقت دارد؟

پاسخ: اگر چه کلیت این مطلب را می پذیریم و بعضی افراد هم توان دارند عالم برزخ را درک بکنند، چشم برزخی و گوش برزخی داشته و حواس برزخیشان باز است، می توانند با عالم ارواح و عالم بعد از مرگ ارتباط برقرار بکنند. اما بطور کلی پاسخ ما منفی است زیرا اکثر مردم این توان را ندارند.
این ارتباط دو طرفه است یعنی انسان های دنیا می توانند با ارواح که در عالم برزخ زندگی می کنند و با بدن های برزخی زندگی می کنند تماس داشته باشند. از آن طرف هم ارواح می توانند با عالم دنیا ارتباط داشته باشند. این ارتباط را اجمالاً  آیات و روایات و عقل و تجربه تأیید می کند. اما بطور کلی معدود هستند کسانی که این توان را دارند.

اگر کسی بخواهد به این مقام دست پیدا بکند راه دستیابی به این مقام تزکیه و تصفیه نفس و عبادت و سیر و سلوک است که انسان در این مسیر می تواند به جایی برسد که روحش را مصفّا بکند و به جایی برسد که اگر اراده بکند بتواند وارد عالم برزخ بشود و حقایق برزخ را هم مثل حقایق مادی عالم ناسوتی مشاهده بکند

از ظاهر سوال بر می آید که مراد از برزخ همان عالم بعد از مرگ است وگرنه خواب هم نوعی برزخ است. انسان وقتی که در عالم رویا و در عالم خواب هست در واقع با وجود برزخیش آن حقایق را ادراک می کند. آنچه که در عالم رویا می بیند، موجودات برزخی هستند و آنچه که می شنود، صداهای برزخی هستند.
بنابراین انسان در عالم رویا هم وارد برزخ می شود. اگر منظور این باشد درست است و همه انسان ها به عالم برزخ می روند و برمی گردند. اما اگر مراد برزخی باشد که مردگان بعد از مرگ در آن عالم زندگی می کنند پاسخ منفی است و معدودند کسانی که این توان را دارند.
معصومین و اهل بیت (علیهم السلام) این توان را داشتند که هر زمان که خود بخواهند وارد عالم برزخ شوند با مرده ها صحبت کنند و ارتباط هایی که لازم بود با آنها داشته باشند. در جنگ بدر بعد از اینکه کشته های کفار را در چاههای بدر ریختند پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) با آنها سخن گفت، یکی یکی با اسم صدایشان زد ابوجهل، شیبه، عتبه ... .  سپس از آنها پرسید آیا وعده های الهی را محقق یافتید؟ ما که وعده های الهی را که پیروزی ما بر شما بود تحقق یافته دیدیم. آیا شما هم محقق یافتید؟
بعضی از اصحاب از پیغمبر (صلی الله علیه و آله وسلم) سوال کردند با مرده ها صحبت می کنید؟ پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: شما از آنها شنواتر نیستید. آنها فهمیدند من چه گفتم و اگر خداوند به آنها اجازه می داد جواب ما را هم می دادند. از این موارد زیاد اتفاق افتاده که انبیا با مرده ها تماس گرفتند و حتی در افراد عادی غیر از انبیاء هم اتفاق افتاده مثل سلمان فارسی که با مرده ها صحبت کرد و جزییات آن عالم را از آنها پرسید.

این ارتباط دو طرفه است یعنی انسان های دنیا می توانند با ارواح که در عالم برزخ زندگی می کنند و با بدن های برزخی زندگی می کنند تماس داشته باشند. از آن طرف هم ارواح می توانند با عالم دنیا ارتباط داشته باشند

گاهی بعضی از این افراد این قدرت را معصومین(علیهم السلام) به آنها داده اند که وارد عالم برزخ بشوند و حقایق عالم برزخ را ببینند. گاهی هم اتفاق می افتد که خداوند به مصالحی که خودش می داند چشم برزخی و حواس برزخی بعضی از انسان ها را باز می کند تا اینها وارد عالم برزخ شوند و از سرنوشت افرادی که در عالم برزخ زندگی می کنند آگاه شوند.
بنابراین اصل پاسخ مثبت است اما بسیار نادرند کسانی که می توانند به چنین مقامی برسند. عمده راه اعمال قدرت و اعمال تصرف معصومین (علیهم السلام) و یا ذات باری تعالی است. اگر کسی بخواهد به این مقام دست پیدا بکند راه دستیابی به این مقام تزکیه و تصفیه نفس و عبادت و سیر و سلوک است که انسان در این مسیر می تواند به جایی برسد که روحش را مصفّا بکند و به جایی برسد که اگر اراده بکند بتواند وارد عالم برزخ بشود و حقایق برزخ را هم مثل حقایق مادی عالم ناسوتی مشاهده بکند.

خلاصه سخن:

امکان ورود به عالم برزخ برای کسی که هنوز در جهان مادی زندگی می کند غیر ممکن نیست. اما آنچه که مسلم و قطعی است این است که هر کسی این توان و قابلیت را ندارد. این اتفاق تنها به عنایت خدا و معصومین علیهم السلام برای برخی میسر می شود. البته لازمه این عنایت و توجه معنوی تزکیه نفس و صفای باطن است.


برگرفته از: پاسخ به سوالات اعتقادی استاد محمدی، موجود در سایت رادیو معارف

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.