تبیان، دستیار زندگی
نحوه نمره دهی و ارزشیابی معلمان بر عملکرد دانش آموزان تاثیر زیادی دارد. هم چنین نمراتی که دانش آموزان از دروس مختلف کسب می کنند ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نسیم گوهری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تاثیر نمرات پایین بر عملکرد دانش آموزان

تاثیر نمرات پایین بر عملکرد دانش آموزان

نحوه نمره دهی و ارزشیابی معلمان بر عملکرد دانش آموزان تاثیر زیادی دارد. هم چنین نمراتی که دانش آموزان از دروس مختلف کسب می کنند نیز در عملکرد آن ها در آینده تاثیر گذار است. در نوشتار پیش خواندید که از تاثیرات مثبت نمرات بالا، افزایش تلاش و کوشش دانش آموز برای کسب مجدد نمره بالا است. حال درباره تاثیر نمره پایین در عملکرد دانش آموز می خوانید.

نمرات سطح پایینی که دانش آموز کسب می کند، نشان دهنده عدم تایید معلم از فعالیت های یادگیری دانش آموزان است. این نمرات اگر بارها تکرار شود، منجر به ایجاد مفهوم خود یا خود پنداره منفی در دانش آموزان خواهد شد. شکست پی در پی دانش آموزان و کسب نمرات پایین منجر به تشکیل یک حلقه باطل می شود. دانش آموز شکست می خورد، انگیزه اش کاهش پیدا می کند و انتظاراتش از خودش کم می شود. انتظارات کمتر منجر به کوشش کمتر و کوشش کمتر منجر به شکست بیشتر می شود.

نمرات پایینی که این گونه دانش آموزان دریافت می کنند، گاها از سوی آن ها به عنوان تنبیه تعبیر می شود. دانش آموزی که به تصور خودش زحمت می کشد، مرتبا به مدرسه می آید و در امتحانات کوشش لازم را از خود نشان می دهد، بعد از دریافت نمرات ضعیف به این باور می رسد که این رفتارها هستند که مستوجب تنبیه هستند. اگر هیپچ گونه پاداشی نصیب این دانش آموزان نشود، به کلی از مدرسه و درس دلزده می شوند و ممکن است ترک تحصیل کنند.

با این وجود، بعضی وقت ها شکست می تواند تاثیر مثبتی بر دانش آموز داشته باشد. به ویژه اگر معلم به دانش آموزانی که نمره ای ضعیف می گیرند یا در امتحان یک درس شکست می خوردند کمک کند تا رابطه بین سخت کوشی و پیشرفت را درک نمایند. کوشش های معلم برای پیشگیری از شکست دانش آموزان و تضمین موفقیت آن ها می تواند زیان آور باشد. معلمان باید دانش آموزان را تشویق کنند تا فراتر از توانایی های ذهنی خود بروند و به آن ها امتیاز آموختن و درس گرفتن از شکست را بدهند.

باید برای خطا کردن دانش آموزان در کلاس تحمل داشته باشند و موقیت تدریجی را به جای موفقیت دائمی به عنوان شاخص قضاوت شان در این باره که یادگیری اتفاق افتاده است بپذیرند.

تاثیر بازخورد و آگاهی از نتایج کار بر نمرات دانش آموزان
معلمان همواره باید مراقب کوشش های دانش آموزان خود باشند و بعد از انجام هر فعالیتی آن ها را از نتایج کارشان مطلع سازند. این اقدام معلم به ویژه بعد از انجام هر آزمون ضروری است. معلم پس از اجرای یک آزمون باید به دانش آموزان بگوید نکات مثبت یا موفقیت های آن ها چه بوده و نکات منفی یا شکست های آن ها چه بوده، و علت یا علت های آن ها را برای دانش آموزان بازگو کند.

غالبا دانش آموزان نیاز دارند که معلم به آن ها بگوید چرا اشتباه کرده اند و این کار سبب می شود تا از اشتباه مشابه بعدی جلوگیری شود. در غیر این صورت ممکن است دانش آموزان یک اشتباه را بارها تکرار کنند، چرا که به جای دانستن اشکال کار خود، فقط نمره منفی دریافت کرده اند.

تاثیر نمرات پایین بر عملکرد دانش آموزان

پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده است، نشان داده که توضیحاتی که معلم به صورت کتبی در برگه های امتحانی دانش آموزان می نویسد، منجر به بهبود عملکرد آن ها در آینده می شود. این کار به ویژه در مورد دانش آموزان مقاطع بالاتر مثل راهنمایی و دبیرستان در صورتی که حاوی انتقادات سازنده باشد بسیار تاثیرگذار است.

در صورتی اظهارات معلم بر روی برگه های امتحانی دانش آموزان می تواند مفید باشد که حتما ذکر کند اشتباه اصلی کدام است، دلیل احتمالی دانش آموز برای انجام این اشتباه چیست، چگونه دانش آموز باید هدایت شود تا این اشتباه را تکرار نکند، نکات مثبت این دانش آموز چیست و...

هم چنین پژوهش های انجام شده نشان داده اند که در مورد دانش آموزان خردسال مثل دانش آموزان مقطع ابتدایی توضیحات شفاهی از توضیحات کتبی مفید تر است. برای دانش آموزان خردسال اظهارات معلم می توانند بیانات ساده ای مثل: به به، آفرین، عالی و... را در بر بگیرد. این گونه اظهارات از یک نمره خشک و خالی تاثیر بیشتری دارد.

مرکز یادگیری سایت  تبیان، تهیه: نسیم گوهری  

تنظیم: مرجان سلیمانیان