تبیان، دستیار زندگی
می خورد هرچه بیشتر اشتهایش زیاد است ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چمدان

چمدان

می خورد هرچه بیشتر

 اشتهایش زیاد است

هم زبانش دراز است 

 هم دهانش گشاد است

چمدان

هیچ سیری ندارد

می خورد بیش و کم را

مثل افراد پرخور

گنده کرده شکم را

چمدان

دسته و پایه دارد

دست و پایی ندارد

 نیست فکر سفر هیچ

 چون که جایی ندارد

چمدان

دسته در دست اما

هست او پا به پامان

 در سفر هر که دارد

 با خودش یک چمدان

چمدان

koodak@tebyan.com

شاعر: تقی متقی

تنظیم: فهیمه امرالله

شبکه کودک و نوجوان تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.