تبیان، دستیار زندگی
سلام سلام بچه ها!...شکوفه های زیبا!...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کوالا

سر بزرگی دارم،گوشای گردی دارم

سر بزرگی دارم، گوشای گردی دارم

سلام سلام بچه ها!...شکوفه های زیبا! کی می دونه چی هستم؟...

که این بالا نشستم. سر بزرگی دارم،گوشای گردی دارم، چاقم و تنبل و کند، تنم پر از مو و کرک،خیلی کوچیکه دمم، پنجه ها تیز و محکم. هرپنجه پنج تا انگشت، دو شصت و سه تا انگشت.

خونم کجاس؟ تو جنگل

غذام چیه؟ شاخ و برگ

باخرس ها فامیل هستم، صبح تا غروب نشستم. دست و پاهام کوتاهه، چشمای من سیاهه.

خیلی صبور و کندم، تنبل از رو بردم. کیسه دارم روی شکم، راه می رم آروم و کم. رنگ تنم خاکستری یا قهوه ای، یا نقره ای.

سر بزرگی دارم،گوشای گردی دارم

نگاه بکن این بالا! ... بله، منم کوالا !...

koodak@tebyan.com

تهیه: خرازی - تنظیم: فهیمه امرالله

شبکه کودک و نوجوان تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.