تبیان، دستیار زندگی
اژدها دل مهربانی داشت و به همه علاقه داشت، اما گاهی نفس آتشینش همه چیز را به آتش می کشید و می سوزاند به خاطر همین همه از دستش ناراحت می شدند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اژدها دیگر عصبانی نمی شود

اژدها دیگر عصبانی نمی شود

اژدها دیگر عصبانی نمی شود اژدها دل مهربانی داشت و به همه علاقه داشت، اما گاهی نفس آتشینش همه چیز را به آتش می کشید و می سوزاند به خاطر همین همه از دستش ناراحت می شدند. آخرین باری که نفس عمیق کشید دو تا خانه و ده تا درخت را سوزاند. و یک عالمه بدبختی درست کرد. به خاطر همین از خودش خیلی بدش آمد و تصمیم گرفت برای همیشه از پیش مردم به یک جای دور برود و برای همیشه تنها زندگی کند تا دیگر هیچ وقت از این بدبختی ها درست نکند.

اژدها دیگر عصبانی نمی شود اژدها غمگین و ساکت سر به زیر انداخت و راه افتاد تا برود که ناگهان یکی با خواهش گفت من می خواهم غذا درست کنم لطفا قبل از اینکه بروید برای من یک آتش روشن کنید. اژدها نمی خواست قبول کند اما دلش سوخت و نفسش خود به خود آتش گرفت.

اژدها دیگر عصبانی نمی شود اژدها دوباره آرام شد و به راه افتاد اما هنوز چیزی نرفته بود که دوباره کسی صدا زد و گفت ببخشید هوای اتاق من سرد است بچه های من نمی توانند بخوابند خواهش می کنم قبل از اینکه بروید اجاق اتاق ما را روشن کنید.

اژدها دیگر عصبانی نمی شود  اژدها حوصله نداشت زود یک نفس داغ کشید و اجاق را روشن کرد. اما باز هم یاد کارهای بدش افتاد و دلش گرفت و برای اینکه خرابکاری نکند سر تصمیمش ماند.

اما دوباره صدای کسی را شنید که برای حمام رفتن آب گرم می خواست و از اژدها خواهش می کرد که آب را با یک نفس داغش گرم کند. 

درخواست های دیگران برای آتش آنقدر تکرار شد و تکرار شد که اژدها فرصت رفتن پیدا نمی کرد. اژدها کم کم فهمید که نفس او خیلی چیز خوبی است خیلی لازم است. و همه به نفس های داغ او احتیاج دارند. مثل اینکه دیگران بدون کمک اژدها نمی توانستند زندگی کنند.

غم و غصه های اژدها کم کم تمام شد و اژدها از فکر رفتن منصرف شد. اما هنوز نگرانی های او تمام نشده بود. اژدها باید فکری می کرد که از نفس آتشینش به جا و درست استفاده کند.

اژدها دیگر عصبانی نمی شود اژدها خیلی فکر کرد و همه چیز را به یاد آورد و بالاخره فهمید که نفس آتشین او فقط وقت هایی که عصبانی است خرابکاری می کند.

اژدها فهمید هر وقت که عصبانی می شود بیجا و بی موقع آتش درست می کند و خرابکاری زیادی به راه می اندازد. اگر همیشه آرام و مهربان باشد آتش نفسش خیلی هم مفید و لازم است. اژدها به خودش و به همه قول داد که دیگر عصبانی نشود و موقع عصبانیت هیچ کاری نکند. 

koodak@tebyan.com

نویسنده: انسیه نوش آبادی

تنظیم: فهیمه امرالله

شبکه کودک و نوجوان تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.