تبیان، دستیار زندگی
دولت تدبیر و امید از زمان آغاز به کار خود، تاکنون، فرصت کم نظیری را برای تأمین بهتر منافع ملی ایجاد کرده و به طور مشخص، چالش فرسایشی هسته ای را در چارچوب راهبرد «برد - برد» حل و فصل کرده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازتاب متفاوت سخنان روحانی

دولت تدبیر و امید از زمان آغاز به کار خود، تاکنون، فرصت کم نظیری را برای تأمین بهتر منافع ملی ایجاد کرده و به طور مشخص، چالش فرسایشی هسته ای را در چارچوب راهبرد «برد - برد» حل و فصل کرده است.

بخش سیاست تبیان
روحانی

بیشتر روزنامه های حامی دولت در تیتر گزارش های خود در مورد گردهمایی بزرگ کارگران بر دعوت روحانی از مردم برای مشارکت حداکثری در انتخابات تاکید کردند.
روزنامه «مردم سالاری» هم در تیتر نخست خود نوشت: هفتم اسفند همه 46 نام را روی برگه های رای بنویسیم. برخی روزنامه ها چون «اطلاعات» هم بخش دیگری از سخنان روحانی را برجسته کردند نظیر این جمله که «مردم کسانی را انتخاب کنند که دغدغه رونق و اشتغال دارند.»
روزنامه های منتقد دولت اما بخش های دیگری از سخنان روحانی در این گردهمایی را پررنگ کردند. روزنامه « رسالت» در تیتر گزارش خود به نقل از روحانی نوشت: «ملت نیازی به نصیحت هیچ ایرانی ندارد» . در این گزارش از زبان رییس جمهوری آمده است: کشور و انتخابات از آن ملت ایران است. ما نیازی به نصیحت هیچ غیرایرانی ند اریم. مرد م ما آگاه و بید ارند و مصالح خود شان را به خوبی تشخیص می د هند .
روحانی اظهار کرد: مرد م ایران بهترین ها و اصلح را در انتخابات برمی گزینند ؛ یا افراد ی که مستقیم می شناسند یا توسط شخصیت ها، احزاب، گروه ها و تشکل هایی که به آنها اعتماد د ارند پای صند وق آرا می روند .
بسیاری از روزنامه ها به بهانه سخنان رییس جمهوری یادداشت هایی هم منتشر کردند. روزنامه "ابتکار" در سرمقاله خود از بایسته های مشارکت حداکثری اصلاح طلبان در انتخابات گفت و نوشت: به رغم اعمال وسواس شدید در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات هفتم اسفند، اما لازم است مشارکت گسترده در آن داشت. حضور هشیارانه پای صندوق های رای به مثابه گام بعدی هواخواهان رویکردی است که در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری توانست نتیجه دلخواه را از آن خود کند. این رویکرد در وزن کشی گام دوم، لازم است به نهادینه کردن خواست های خود در ایجاد آرایشی همت کند که اصلی ترین مطالبات مردم را در همه سطوح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شامل می شود.
روزنامه «ایران» هم در یادداشتی آورد : دولت تدبیر و امید از زمان آغاز به کار خود، تاکنون، فرصت کم نظیری را برای تأمین بهتر منافع ملی ایجاد کرده و به طور مشخص، چالش فرسایشی هسته ای را در چارچوب راهبرد «برد - برد» حل و فصل کرده است. اینک و در شرایط«پسا برجام»، مردم بیش از پیش به رونق اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار در سایه تعامل با جهان و جذب سرمایه گذاری های خارجی امیدوارند. جذب سرمایه های داخلی و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور هم البته مورد اهتمام است. در چنین شرایطی شرکت در انتخابات و توجه داشتن به شکل گیری یک مجلس همراه با گفتمان اعتدال که زمینه ساز فرصت های جدید برای تأمین منافع ملی باشد، نه تنها لازم بلکه ضروری می نماید.

برای شرکت در نظر سنجی دهمین دوره انتخابات مجلس اینجا کلیک کنید


منبع : ایرنا