تبیان، دستیار زندگی
مرکز آمار ایران، نرخ تورم بهمن ماه سال جاری را ۱۱.۸ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۸.۹ درصد اعلام کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نرخ تورم در بهمن اعلام شد

مرکز آمار ایران، نرخ تورم بهمن ماه سال جاری را ۱۱.۸ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۸.۹ درصد اعلام کرد.

بخش اقتصاد تبیان
تورم

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ را منتشر کرد.

شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ عدد ۲۲۲.۴ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد کاهش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸.۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۹.۴ درصد) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱.۸ درصد است که نسبت به همین اطلاع در دی ماه (۱۲.۲ درصد) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۵۸.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد کاهش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۵۶.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد کاهش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۷ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۱۰.۱ درصد است. شاخص گروه عمده "خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات " نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۶ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹.۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در دی ماه ۱۳۹۴ (۱۰.۱ درصد) کاهش داشته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در بهمن ماه ۱۳۹۴ به رقم ۲۰۹.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد کاهش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده " کالاهای غیرخوراکی و خدمات " نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۵ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۲.۶ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۴ (۱۳.۲ درصد) کاهش یافته است.منبع: خبرگزاری مهر
این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .