تبیان، دستیار زندگی
رای تو، یک تیرجانسوز است، بنشان بر هدف.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

"انتخاب اصلح "

رای تو، یک تیرجانسوز است، بنشان بر هدف.

بخش ادبیات تبیان
انتخابات

با نزدیک شدن به انتخابات خبرگان و مجلس، عبدالمجیدفرائی از شاعران با سابقه کشورمان شعری را با عنوان "انتخاب اصلح" سروده و در اختیار سایت تبیان قرار داده است؛ در ادامه این شعر را می خوانید:

هرکه درخوابست پس، بیدارکردن واجب است
خصم باشد درکمین، هشیارکردن واجب است
مهره های خویش می چیند، به هر دوز وکلک
خلق را، از مهره ها، بیزارکردن واجب است
دست های دشمنان فتنه گر ، بیکار نیست
بر حذر، از دشمن غدار کردن ،واجب است
کیست؟بی بی سی به ما درس سعادت می دهد
مردم آزاده زان ، بیزار کردن واجب است
پیر استعمارگر ، برنامه ریزی می کند
دشمن دیرین خود را، خوارکردن واجب است
خار چشم دشمنان ، ایران شده در منطقه
دفن مزدوران استعمار کردن واجب است
کوری چشمان آمریکا ، همه آماده ایم
ما مسلمانیم ، پس ایثار کردن واجب است
انتخاباتی که راضی می کند، از ما خدا
انتخاب اصلح از ابرار کردن واجب است
خُبرگان سرمایه های مکتب و این ملتند
انتخابی ناب ، از انصار کردن واجب است
هموطن، در انتخاب خویشتن، هشیار شو
درگزینش، دقت بسیار کردن، واجب است
رای تو، یک تیرجانسوز است، بنشان بر هدف
سال هاکردیم ،پس تکرارکردن واجب است
رهنمود رهبری، سرلوحه ی اقدام ماست
ای مجاهد جنگ، با کفار کردن واجب است
یاری حق را "فرائی"، آشکارا دیده ای
دست غیبی دیده ای، اقرارکردن واجب است

سروده "عبدالمجیدفرائی"۱۳۹۴/۱۱/۲۹