تبیان، دستیار زندگی
برنامه پخش تیزر بازی نجات بندر از شبکه های سیما ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برنامه پخش تیزر بازی نجات بندر از شبکه های سیما

تبیان

موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان با توجه به تولید بازی نجات بندر که نخستین بازی استراتژیک کشور است اقدام به طراحی و ساخت تیزری برای این بازی نموده است که قرار است از شبکه های سیما پخش گردد.

برنامه پخش این تیزر به شرح ذیل است :

شبکه اول سیما
ردیفشبکهروزتاریخ پخشمحل پخشساعت پخشعنوان آگهیمدت
11یکشنبه21/5/86قبل از  سیمای خانواده40: 11تیزر نجات بندر"23
21دوشنبه22/5/86قبل از سیمای خانواده40: 11""
31سه شنبه23/5/86قبل از خبر 2121""
41پنج شنبه25/5/86قبل از خبر 99""
51جمعه26/5/86قبل از خبر 1414""
61جمعه26/5/86قبل از برنامه کودک و نوجوان30: 14""

شبکه دوم سیما
ردیفشبکهروزتاریخ پخشمحل پخشساعت پخشعنوان آگهیمدت
12یکشنبه21/5/86قبل از برنامه کودک15تیزر نجات بندر"23
22دوشنبه22/5/86قبل از  برنامه نوجوان30: 18""
32سه شنبه23/5/86قبل از خبر علمی فرهنگی30: 19""
42چهارشنبه24/5/86قبل از اخبار 30: 2030: 20""
52پنج شنبه25/5/86قبل از برنامه نوجوان30: 18""
62جمعه26/5/86قبل از سریال جواهری در قصر21""
72شنبه27/5/86قبل از  افسران پلیس21""
82یکشنبه28/5/86قبل از برنامه نوجوان30: 18""

شبکه سوم سیما
ردیفشبکهروزتاریخ پخشمحل پخشساعت پخشعنوان آگهیمدت
3یکشنبه21/5/86قبل از کوله پشتی21تیزر نجات بندر"23
3دوشنبه22/5/86قبل از کوله پشتی21""
3سه شنبه23/5/86قبل از خبر ورزشی45: 18""
3پنجشنبه25/5/86قبل از کوله پشتی21""
3جمعه26/5/86قبل از تکرار فیلم سینمایی30: 10""
3شنبه27/5/86قبل از خانه مهر10""
3یکشنبه28/5/86قبل از کوله پشتی21""
3دوشنبه29/5/86قبل از خبر ورزشی45: 18""

شبکه پنجم سیما
ردیفشبکهروزتاریخ پخشمحل پخشساعت پخشعنوان آگهیمدت
15یکشنبه21/5/86قبل از سینمایی کودک (تماشاخانه)30: 13تیزر نجات بندر"23
25دوشنبه22/5/86قبل از تکرار پول کثیف23""

روابط عمومی موسسه تبیان