تبیان، دستیار زندگی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از ارائه تسهیلات مالیاتی به واحدهای تولیدی و خدماتی با هدف افزایش اشتغال در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم خبرداد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ارائه تسیهلات مالیاتی با هدف افزایش اشتغال

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از ارائه تسهیلات مالیاتی به واحدهای تولیدی و خدماتی با هدف افزایش اشتغال در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم خبرداد.

بخش اقتصاد تبیان
سید کامل تقوی‌نژاد

سید کامل تقوی نژاد با اشاره به اصلاح ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، گفت: مشوق های جدید مالیاتی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی از ابتدای سال 95 اجرا خواهدشد.
وی با بیان اینکه در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم تسهیلاتی به منظور افزایش اشتغال درنظر گرفته شده است، اظهارداشت: براین اساس واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی که در زمان بهره برداری دارای بیش از 50نفر نیروی کار شاغل باشند، چنانچه در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل 50درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، به دوره برخورداری مالیات با نرخ صفر، یک سال اضافه می شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین اجتماعی کارکنان محقق می شود.
وی با اشاره به اینکه در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش 50درصدی در سال بعد از استفاده از این مشوق، مالیات متعلق در سال کاهش مطالبه و وصول می شود، گفت: افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند، کاهش محسوب نمی شود.
تقوی نژاد خاطرنشان کرد: ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی است.منبع: دانشجو