تبیان، دستیار زندگی
روابط عمومی تبلیغات اسلامی محمودآباد دربهمن ماه سال ۹۴ با ارسال ۱۲۰خبر به سایت تبیان و خبرگزاری ها مقام دوم را کسب کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کسب رتبه دوم روابط عمومی تبلیغات اسلامی محمودآباد در ارسال خبر به سایت تبیان مازندران

روابط عمومی تبلیغات اسلامی محمودآباد دربهمن ماه سال ۹۴ با ارسال ۱۲۰خبر به سایت تبیان و خبرگزاری ها مقام دوم را کسب کرد.

هومن بهلولی- روابط عمومی

سامانه ارسال خبر

به گزارش روابط عمومی، محمد تقی شکری مسئول روابط عمومی این اداره ۳۰ بهمن ۹۴  در مصاحبه ای گفت: از آنجایی که اطلاع رسانی و انعکاس فعالیت های دستگاه های اداری بر عهده روابط عمومی ها است لذا  در شهریور  ماه سال تعداد ۱۲۰ مورد اخبار در زمینه های مختلف قرآنی، فرهنگی، دینی، تبلیغات محیطی، جلسات برگزارشده  به مطبوعات و خبرگزاری ها و سایت تبیان مازندران ارسال کرده است. وی تصریح کرد:   از ۱۲۰ خبر ارسال شده در بهمن ماه  تعداد  113 خبر آن مربوط به سازمان تبلیغات اسلامی و تعداد ۷ خبر آن مربوط به خطبه ها و جلسات شهرستانی بوده است.گفتنی است، در هر ماه تعداد ۲۳ شهر استان مازندران اخبار مربوط به شهرهای خود را به سایت تبیان و خبرگزاری ها ارسال می کنند.