تبیان، دستیار زندگی
توسعه مهارت های فکری، شخصی، عاطفی و اجتماعی در سال 1968 بنا نهاده شده، بین المللی Baccalaureate® (IB) یک پایه آموزشی غیر انتفاعی ارائه چهار برنامه بسیار محترم آموزش بین المللی که توسعه مهارت های ...فکری، شخصی، عاطفی و اجتماعی مورد نیاز برای زندگی، ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : زهرا انصاری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

توسعه مهارت های فکری، شخصی، عاطفی و اجتماعی توسعه مهارت های فکری، شخصی، عاطفی و اجتماعی

چکیده:
IB در سال 1968 بنا نهاده شد، این سایت یک پایگاه آموزشی غیر انتفاعی است که برنامه های آموزش بین المللی شامل توسعه مهارت های فکری ، شخصی، عاطفی و اجتماعی مورد نیاز برای زندگی، یادگیری و کار می باشد و در جهان به سرعت در حال پیشرفت است. برنامه های این سازمان برای 4 گروه مختلف تنظیم شده است.

IB در سال 1968 بنا نهاده شد، این سایت یک پایگاه آموزشی غیر انتفاعی است که برنامه های آموزش بین المللی شامل توسعه مهارت های فکری ، شخصی، عاطفی و اجتماعی مورد نیاز برای زندگی، یادگیری و کار می باشد و در جهان به سرعت در حال پیشرفت است. برنامه های این سازمان برای 4 گروه مختلف تنظیم شده است.
مدارس باید توسط سازمان IB برای ارائه هر گونه برنامه ای مجوز بگیرند. IB دارای استانداردهای بالای آموزشی است و با مدارس، سازمان های دولتی و بین المللی برای توسعه برنامه های آموزشی همکاری دارد.
اهداف:
این سازمان علاوه بر داشتن برنامه ها و گواهینامه های آموزشی، برای برپا داشتن جهانی بهتر از طریق آموزش و پرورش تلاش می کند و برنامه های قدیمی را به چاتش می کشد.
بخش های سایت:
این سایت به 3 زبان انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی در اختیار کاربران می باشد.
دارای بخش های متفاوت به شرح زیر می باشد:

 توسعه مهارت های فکری، شخصی، عاطفی و اجتماعی

Benefits of the IB (مزایای IB):
بیش از 4،000 مدرسه تا کنون برای آموزش برنامه های IB، با دقت علمی منحصر به فرد خود و تاکید بر توسعه دانش آموزان انتخاب شده اند. این مدارس  در سراسر جهان و دارای 70،000 مربی و بیش از یک میلیون دانش آموز می باشد. در ادامه برنامه های این سازمان برای دولت، مدرسه، معلمان، دانش آموزان و دانشگاه ها ذکر شده است.
برنامه ها:
برنامه های آموزشی متفاوت در این قسمت ذکر شده است.

 توسعه مهارت های فکری، شخصی، عاطفی و اجتماعی

برنامه سالهای اولیه که برای محدوده سنی 12-3 مناسب بوده است و در سال 1997 پیشنهاد داده شد.

 توسعه مهارت های فکری، شخصی، عاطفی و اجتماعی

برنامه سالهای میانی که مناسب برای محدوده سنی 16-11 سال مناسب بوده است و در سال 1994 پیشنهاد داده شد.

 توسعه مهارت های فکری، شخصی، عاطفی و اجتماعی

برنامه دیپلم که مناسب برای محدوده سنی 19-16 سال مناسب بوده است و در سال 1968 پیشنهاد داده شد.

 توسعه مهارت های فکری، شخصی، عاطفی و اجتماعی

برنامه های حرفه ای که مناسب برای محدوده سنی 19-16 سال مناسب بوده است و در سال 2012 پیشنهاد داده شد.
برای تبدیل شدن به یک مدرسه جهانی IB باید از طرف IB مجوز صادر شود و دارای هزینه است. در ایران نیز مدارسی عضو این سازمان هستند و برنامه های آن را پیش می برند.
امکانات دیگر:
- University admission (پذیرش دانشگاه) ، این سایت دارای امکان گرفتن پذیرش دانشگاه است و در شرایط خاصی می توانند از امکان بورس های تحصیلی استفاده کنند.
- Professional development (توسعه حرفه ای) در این بخش امکان برگزاری کارگاه های آموزشی و شرکت در آن ها وجود دارد.
- student registry  امکانات دانش آموزان و دنشجویان عضو
- کنفرانس سالانه

آدرس سایت: http://www.ibo.org/ /
مطالب مرتبط:
سلسله مقاله های معرفی سازمان ها و سایت های بین المللی 


بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان - تهیه: زهرا انصاری
تنظیم: مرجان سلیمانیان