تبیان، دستیار زندگی
این برنامه را بزرگترین دستاورد این است که نسل به نسل از تولید، مدیریت محیط زیست مردم آگاه است. این افراد را جذب الگوهای رفتاری تحت نظارت اکولوژیکی - مدرسه ها با آن ها را از طریق زندگی، به نوبه خود آموزش نسل بعدی عادات. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : زهرا انصاری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مدرسه های سازگار با محیط زیست بخش اول
eco school

چکیده:
سایت Eco schools سایتی است که در جهت بهبود محیط زیست فعالیت دارد و شامل پروژه های متعدد در این زمینه می باشد. مدارسی با نام مدارس سازگار با محیط زیست تشکیل شده تا با هم فکری و همکاری  دانش آموزان آینده ای زیبا برای جامعه ایجاد شود.

Eco-schools یک سازمان است که با ایجاد فرصت برای جوانان، آن ها را تشویق به شرکت در محیط زیست و محافظت از آن به طور فعال می کند. از طریق این برنامه، جوانان قادر به شرکت در سیاست های مدیریت زیست محیطی مدارس خود می شوند و در نهایت به صدور گواهینامه و اعتبار می انجامد.این برنامه به بهبود محیط زیست در جامعه کمک می کند.

بیش از دو دهه است که مدارس محیط زیست با کمک برنامه های آموزشی اروپا در چهار کشور بر مبنای برنامه مدل جهانی برای آموزش و پرورش محیط زیست، مدیریت ، پایداری، و صدور گواهینامه در سطح بین المللی شروع  توسعه یافته است. حال حاضر در 59 کشور در سراسر جهان و بیش از 15 میلیون دانش آموز در آن مشارکت دارند.

مدرسه های سازگار با محیط زیست بخش اول

- سال 1992، Eco-schools در پاسخ به نیازهای شناسایی شده در سازمان ملل متحد (UN) کنفرانس محیط زیست توسعه یافت.
- سال 1994، مدارس محیط زیست در دانمارک ، آلمان، یونان و انگلستان با حمایت کمیسیون اروپا راه اندازی شد.
- سال 1999، مدارس محیط زیست "جایزه World aware آموزش جهانی " توسط شمال و جنوب مرکز شورای اروپا و کمیته ملی برای همکاری های بین المللی و توسعه پایدار (NCDO) دریافت کرد.
- سال 2015، کمیسیون اقیانوس هند (IOC) در طول پروژه جزایر خود، توسط اتحادیه اروپا بودجه بندی شد. راه اندازی مدارس محیط زیست به عنوان یک برنامه که مناطق مختلف مانند ماداگاسکار، جزایر کومورو، موریس، رودریگز، سیشل و زنگبار پوشش دهد، انجام شد.

چگونگی کار:
چگونگی کار دارای هفت مرحله ی زیر است :
1. نظارت و ارزیابی
2. پیوند با برنامه درسی
3. آگاهی و اشتراک
4. ایجاد کد محیط زیستی
5. تشکیل کمیته سازگار با محیط زیست
6. انجام بررسی های زیست محیطی
7. تنظیم یک برنامه عملی
در نمودار زیر چگونگی کار و ارتباط با این سازمان مشخص شده است:

مدرسه های سازگار با محیط زیست بخش اول

 اهداف:
- تشویق و توانمند سازی دانش آموزان
- توسعه نگرش مسئولیت پذیری
- افزایش سطح اعتماد به نفس و انگیزه
- افزایش مشارکت در اقدامات زیست محیطی
- بهبود مهارت ها و دانش در همه افراد
- بهبود سلامت جسمی و روانی

برای عضویت در این سازمان ابتدا باید با مدارس دیگری که در کشور ما با آنها مرتبط کردن را شناخت ، این کار از طریق سایت امکان پذیر است و سپس مراحل انجام عضویت در را قسمت مربوط پیش برد.
در قسمت دوم ( لینک به قسمت دوم ) به توضیح پروژه ها و فعالیت های جاری خواهیم پرداخت.
آدرس سایت: http://www.ecoschools.global

مطالب مرتبط:
سلسله مقاله های معرفی سازمان ها و سایت های بین المللی 


بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: زهرا انصاری
تنظیم: مرجان سلیمانیان