تبیان، دستیار زندگی
جنگ آبی و نارنجی در میانه میدان با نگاهى اجمالى به آنچه در گذشته و در طى بازیهاى دو تیم سایپا و استقلال رخ داده است، مربیان دو تیم دغدغه خاص خود را دارند. مرفاوى با بكارگیرى روش 3 – 5 – 2 و گماردن 3 دفاع متمركز و به ص...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تقابل تفكرات دایى و مرفاوی

جنگ آبی و نارنجی در میانه میدان


با نگاهى اجمالى به آنچه در گذشته و در طى بازیهاى دو تیم سایپا و استقلال رخ داده است، مربیان دو تیم دغدغه خاص خود را دارند. مرفاوى با بكارگیرى روش 3 – 5 – 2 و گماردن 3 دفاع متمركز و به صورت پوششى و همچنین بكارگیرى كاظمى به عنوان هافبك دفاعى سعى در پر كردن خلا جلوى 3 مدافع دارد تا بتواند ابراهیم صادقى را در سایپا خنثى كند.

صادقى كه نشان داده است پتانسیل بازى در تمامى نقاط خط میانى را دارد، نقش بسزایى درسیستم تهاجمى سایپا ایفا مى كند. بازى شناور خط میانى و حمله سایپا روزى سخت را براى یاران مرفاوى رقم خواهد زد، البته اگر كاظمى در این میان تنها بماند.

در این بازى نبرد اصلى در میانه زمین است، جایى كه استقلال به لحاظ نفرى پرتعدادتر از سایپا است ( 5 هافبك در مقابل 6 هافبك سایپا). البته نحوه قرار گرفتن نفرات به نحوى است كه تجمع خط میانى سایپا كه به صورت لوزى قرار مى گیرند، در مركز زمین (یك سوم طولى میانى) كفه ترازو را به نفع آنها تغییر مى دهد كه این عمل باعث رو در رو شدن بازوهاى كنارى استقلال با مدافعین كنارى سایپا مى گردد كه دایى مى بایست براى این مهم چاره اى بیندیشد اما مشكل اصلى متوجه استقلال و جنگ 3 در مقابل 4 میانه میدان است. مرفاوى خوب مى داند كه سایپاى صدرنشین نمى خواهد جایگاهش را از دست بدهد.

با نگاهى به نفرات دو تیم، مرفاوى (كاظمى، طالب نسب، بائو و منصوریان) و دایى (ابراهیم صادقى، شریفى نسب، یزدانى، عشورى زاد و مومن زاده) هر 2 تیم به فكر حفظ میانه میدان و در دست گرفتن نبض بازى برخواهند آمد.

نقش حیاتى خطوط دفاعی در بازى یكشنبه

در خط دفاعى ، سایپا تركیبى تقریباً ثابت داشته است و روش یكسان را در تمامى بازیهاى خود تا به اینجا به كار برده است. دفاع 4 نفره و « فلت» سایپا ( دفاع خطی ) با نفراتى چون سید جلال حسینى، حمید فرزانه، شكورى، محسن ارزانى و برجلو تزیین شده است.

در روش FLAT كه در مركز آن سیدجلال حسینى و حمید فرزانه بازى مى كنند در «SHIFT» دفاعى خود مى بایست بدون نقص و با سرعت بالا عمل كنند چرا كه اگر به خاطر روش لوزى خط میانى سایپا آنها درگیر میانه میدان شوند، آنگاه این مدافعان كنارى هستند كه مى بایست با درگیر شدن، فضا را از خط میانى و بازوهاى كنارى استقلال بگیرند.در مقابل استقلال در خط حمله با 3 مدافع متمركز، یك سوئیپر و دو جلوزن بازى مى كند. فكرى باید بداند كه اگر نتواند در رهبرى خط دفاع و تیم خود خوب عمل كند، در مقابل مهاجمان آماده و باتجربه سایپا دچار مشكل خواهد شد چرا كه مهاجمان سایپا از تركیبى كامل (مهاجمان بلندزن (سرزن)، تكنیكى و سرعتى) در خط حمله خود سود مى برند.

استقلال در كانال هاى كنارى خود از بازیكنانى با خصوصیت هاى دفاعى و تهاجمى توامان سود مى برد كه دست مرفاوى را براى بكارگیرى از آنها تقریباً باز مى گذارد. امیرآبادى، یاورزاده، گیلائورى، نوازى و مجیدى كه البته همه آنها به جز امیرآبادى در برگشت ها و در انتقال فاز تهاجمى به دفاعى كمى كند عمل مى كنند. مرفاوى مى داند كه در تهاجمات خود باید به درستى از كناره ها سود ببرد تا بتواند در رسیدن به نتیجه مطلوب موفق عمل كند.

پاشنه آشیل استقلال جایى است كه جنگ هاى یك در مقابل یك را ببازد و نتواند به بازیكن درگیر پوشش لازم را بدهد.

تقابل تفكرات 2 مربى «روى» خود را در میانه میدان نشان مى دهد، جایى كه ابراهیم صادقى سایپا مقابل كاظمى استقلال قرار مى گیرد. آنجا كه اگر كاظمى نداند كه چگونه و در كجا براى تصاحب توپ درگیر شود، كار استقلال زار خواهد بود.سایپا در خط حمله از اقتدار كافى برخوردار است.

حضور على دایى، احمد مومن زاده، محسن خلیلى و امیر وزیرى كه انعطاف پذیرى و همگونى مناسبى دارند و این مى تواند براى على دایى نقطه قوت محسوب گردد.

در مقابل استقلال از نیروهایى چون داسیلوا، علیزاده، یوسفى، هاشمى زاده و اكبرپور سود مى برد كه همانند سایپا از آن همگونى و انعطاف پذیرى برخوردار نیست. البته مى توان به تحرك فوق العاده اكبرپور اشاره كرد كه مرفاوى باید بداند از اكبرپور و دادن آزادى عمل به او در كجا و چه زمانى سود ببرد.

سایپا چگونه دچار مشكل مى شود؟

اگر سایپا فاز دفاعى خود را از منطقه اى آغاز نماید كه مجبور شود براى حفظ فاصله تیمى فضاهاى بسیارى را در پشت خط میانى و دفاعى اش ایجاد كند، دچار مشكل فراوانى خواهد شد، چرا كه براى پوشش دادن به آن فضاها، خط میانى مى بایست فشار بسیارى را تحمل كند. این كار مى تواند محاسنى را نیز داشته باشد.

جلوگیرى از بازیسازى استقلال و مجبور كردن آبى ها به استفاده از بازى مستقیم اما با آنچه كه على دایى از بازى مقابل پرسپولیس دستگیرش شده، بسته به توانایى بالاى خط میانى و حمله تیمش در بازى شناور و رو به جلو از هرگونه ریسك در دفاع تیمى خود پرهیز مى كند و دفاع تیمى خود را از روى خط میانى زمین برنامه ریزى مى كند.

مدیریت انرژى، مسأله اساسى

در این بازى مربیان خوبى به مدیریت انرژى توجه مى كنند. تیمى كه بتواند در تمامى زمان هاى بازى انرژى لازم را براى درگیرى حفظ كند، برنده خواهد شد.در فوتبال نوین امروز كه بر موج دوم و سوم حمله بسیار تكیه و تأكید مى شود، به این مهم باید اشاره نمود كه ابزارهاى لازم براى دستیابى به آنها نزد هر دو تیم بسیار است اما نحوه استفاده آنها نیز اهمیت ویژه اى دارد. دایى نباید با دور كردن ابراهیم صادقى از دروازه حریف در مدیریت زمان دچار مشكل شود. در مقابل مرفاوى نیز كه بردن را سكوى پرتاب تیم استقلال مى داند، مى بایست توجه ویژه اى به تراكم در حملات داشته باشد. این تراكم اگر از سوى بازیكنى چون فكرى براى حفظ فاصله تیمى یارى نشود، مى تواند مشكلى بس بزرگ را براى آبى پوشان به وجود آورد.

نوشته امیر موسوی نیا مهاجم اسبق استقلال و پرسپولیس