تبیان، دستیار زندگی
مجلس پیشین جفای بزرگی در حق سخنان مقام معظم رهبری کرد. متاسفتنه در برهه ای که رهبر چندین سال است که بر اقتصاد با عناوین مختلف تاکید دارند، ما واکنش جدی ای در عملکرد مسئولین نمی بینیم.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : آزاده مرنی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آری یا خیر مجلس به اقتصاد مقاومتی

مجلس پیشین جفای بزرگی در حق سخنان مقام معظم رهبری کرد. متاسفانه در برهه ای که رهبر چندین سال است که بر اقتصاد با عناوین مختلف تاکید دارند، ما واکنش جدی ای در عملکرد مسئولین نمی بینیم.

آزاده مرنی - بخش سیاست تبیان

خوش چهره

دکتر محمد خوش چهره در بازدید از غرفه موسسه تبیان در سومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی با نقد به عملکرد مجلس گذشته گفت : مجلس پیشین جفای بزرگی در حق سخنان مقام معظم رهبری کرد. متاسفانه در برهه ای که رهبر چندین سال است که بر اقتصاد با عناوین مختلف تاکید دارند، ما واکنش جدی ای در عملکرد مسئولین نمی بینیم. ایشان به عنوان استراتژیست نظام، اولویت ها و جهت گیری ها را تعیین می کنند و مسئولین اجرایی وظیفه دارند این اولویت ها را اجرا کنند که متاسفانه تا بحال اینچنین نبوده است و این مسئله نشان دهنده آن است که ما در عمل نتوانستیم درخواست رهبری را عملی کنیم.
وی افزود : من با صراحت اعلام می کنم مسئولین کوتاهی های زیادی داشته اند زیرا در زمانی که رهبر شعار اقتصاد و تولید ملی را بیان می کنند ما در همان سال شاهد آن هستسم که سوداگری در ارز و سکه توسط بانک مرکزی رواج داده می شود و ارزش پول ملی کاهش می یابد. هرچند که دولت دستاورهایی هم داشته اما این قبیل مسائل بیانگر تعارضات فاحشی است.
وی در ادامه گفت : ما در مسیر اقتصاد مقاومتی با سه چالش روبرو هستیم؛ اول عدم درک درست از اقتصاد مقاومتی، دوم عدم باور این مهم که که متاسفانه از این مورد بوی نفاق می آید و بسیار هم خطرناک است و سوم عدم توان می باشد که مشکل عمده ی آن، این است که کار دست ناتوانان افتاده. به هر حال هدف ما این است که این چالش ها رفع شده و این مهم با باور به مرحله ی اجرایی برسد یعنی ما به معنای واقعی به خودکفایی دست یابیم.